Obec Citov
Obec Citov

Obec Citov leží v rovinatém území úrodné krajiny Hané, přibližně 10 km západně od Přerova, na levém břehu říčního ramene zvaného Morávka.

Zprávy o Citově známe z roku 1283, kdy Milíč z Citova vystupuje jako svědek v listině, kterou olomoucký biskup Dětřich potvrdil klášteru svatého Jakuba v Olomouci držbu vsi Trávník.

Od roku 1290 Citov náležel klášteru dominikánek u svaté Kateřiny v Olomouci, které zde v 60. letech 18. století postavily jako své letní sídlo, barokní zámek. Po zrušení kláštera v roce 1782 připadl Citov náboženskému fondu a královská komora jej v roce 1827 prodala bratřím Pauspertlovým z Drachenthalu. Tobiáš Pauspertl dal dosavadní zámeckou budovu stojící u panského dvora strhnout a na jejím místě postavit empírový zámek. Stavbu provedl stavitel Rosa z Kroměříže a byla dokončena v roce 1845. Od Pauspertlů zdědili zámek v roce 1908 rytíři de Navarrové, kteří jej vlastnili až do roku 1945. Okolo zámku byl založen přírodně krajinářský park, který je využíván ke kulturně společenským účelům.

Mezi dominanty obce patří kostel sv. Jiří z roku 1735, který byl v roce 1805 rozšířen o oratoř a sakristii. Nemovitou kulturní památkou obce je vodní mlýn z roku 1739, svého druhu patřící k nejstarším na Moravě. Měnil však třikrát místo pro povodně způsobené Moravou.

Dnes je Citov moderní obcí s kompletní technickou infrastrukturou, která je nezbytná k současnému náročnému způsobu života. Byl zde postaven moderní dům s devíti byty pro občany, kteří při záplavách v roce 1997 přišli o své rodinné domky. Naproti zámku byl vybudován sportovní areál, ve kterém se nachází dva bazény (v současné době z technických důvodů mimo provoz), tenisové kurty, fotbalové a volejbalové hřiště. V zimním období je provozována sauna. Pro občerstvení a zábavu návštěvníků je v hlavní budově pohostinství a terasa s tanečním parketem.


Katalog firem:    Krajské, městské a obecní úřady,