Město Brušperk
Městský úřad Brušperk

CZKMěsto Brušperk Městský úřad Brušperk

Město Brušperk leží uprostřed území mezi
městy Ostravou, Frýdkem-Místkem, Kopřivnicí v oblasti zvané Lašsko. Rozkládá se na obou březích Ondřejnice.
Historická část města na pravém břehu, mladší část-základní a mateřská škola, sportovní stadion a rodinné domky na levém břehu.
Zakládací listina Brušperka nese datum 6.prosince 1269. Vydal ji olomoucký biskup Bruno ze Schauenbergu. Ve svém znaku má Brušperk na červeném poli postavu sv.Jiří, patrona města v rytířské zbroji na koni. V ruce drží kopí, kterým zabíjí symbol zla, draka zelené barvy.
Historickou část města tvoří městská památková zóna, jejíž základní částí je náměstí s barokními sochami sv. Trojice a sv.Jana Nepomuckého, měšťanskými domy, mezi nimiž vynikají domy č.p.9, 13, 14 ve spodní řadě domů, kde se zachovalo podloubí. Drobné obchůdky přízemních domů znovu v 90 letech ožily a jsou jeho ozdobou.
Město leží ve výšce 260 m.n.m., dno řeky 235 m.n.m.Nejvyšším místem je kopec sv. Marka vysoký 312 m. Ve městě žije bez mála 4000 obyvatel. Je zde i bohaté kulturní
a společenské vyžití. Navštívit můžete knihovnu, galerii Výtvarného centra Chagall a Památník spisovatele
Vojtěcha Martínka, který je nejvýznačnější osobou kulturní
historie města.
Sportovní vybavenost přeje fotbalu, futsalu, fllorbalu, házené, volejbalu, stolnímu tenisu, tenisu a nohejbalu v
nově vybudované sportovní hale. V letním období je zde možmost koupání, rybolovu na místních přehradách.
Ideální podmínky jsou zde pro turistické vycházky a cykloturistiku. Na území města se spojují dvě značené
cyklotrasy č.6006 a 6135. Pro své malebné panoráma je Brušperk nazýván Lašským Betlémem. Z okolních
kopců je působivý výhled na úplné panorama Beskyd s dominující Lysou horou na jihovýchodě, s majestátním
vrcholem Radhoště na jihu a krásnou Štramberskou Trůbou na jihozápadním obzoru.
O Brušperku se říká, že náměstím prochází zemská osa.
Další kontakty:
- sekretariát starosty 558666461
- místostarosta 558666212
- tajemník 558666510,
e-mail: tajemnik@brusperk-mesto.cz
- stavební úřad 558666443
- OFMVV-finanční 558666449
- OFMVV-matrika 558666232
- informační centrum 558666271
- městská knihovna 558666348,
e-mail: mestska.knihovna@brusperk.com


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,  
Štítky:

město Brušperk