Město Třinec
Městský úřad Třinec
Město Třinec Městský úřad Třinec

Městský úřad Třinec.
Státní správa pro obvody:
- Bystřice nad Olší, Hnojník, Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třinec, Vendryně, Vělopolí.
Městský úřad Třinec:
- odbor vnitřních věcí, 558306180
- oddělení hospodářské, 558306112
- oddělení správní, 558306123
- oddělení přestupkové, 558306137
- odbor školství, kultury a tělovýchovy, 558306190
- odbor ekonomický, 558306225
- odbor investic, 558306210
- odbor informatiky, 558306200
- odbor kancelář vedení města, 558306110
- oddělení právní, 558306184
- oddělení platové a personální, 558306170
- odbor stavebního řádu a územního plánování, 558306225
- oddělení stavebního řádu, 558306232
- oddělení územního plánování, 558306228
- odbor dopravy, 558306290
- oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, 558306291
- oddělení dopravně správních agend, 558306300
- odbor životního prostředí a zemědělství, 558306315
- oddělení ekologie krajiny, 558306318
- oddělení technické ochrany životního prostředí, 558306324
- odbor živnostenský úřad, 558306240
- oddělení registrační, 558306241
- oddělení kontrolně správní, 558306245
- odbor správy majetku města, 558306270
- oddělení majetkoprávní, 558306272
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 558306335
- oddělení sociálně právní ochrany dětí, 558306361
- oddělení sociální pomoci, 558306363
- oddělení rozvoje sociálních služeb, 558306336.


Katalog firem:    Krajské, městské a obecní úřady,