Obec Mošnov
Obecní úřad

CZKObec Mošnov Obecní úřad

Obecní úřad Mošnov.
Obec Mošnov (680 obyvatel) se nachází asi 20 km jihozápadně od Ostravy. Z historických údajů je zřejmé, že v široké oblasti tohoto kraje se v 11. a 12.století rozprostíral pohraniční prales. Ve 13.století postupovala
kolonizace z polské i české strany až k řece Ostravici. Území dnešní obce patřilo hukvaldskému panství, jemuž
vévodil mohutný hrad, zbudovaný kolem roku 1235.
Ves Mošnov vznikla na pravém břehu řeky Lubiny, na levém pak osada Mošnovec. V jejich blízkosti němečtí kolonizátoři založili osadu Engeswald. Později vše
splynulo v jednu obec.
První doklad o obci Mošnov je z roku 1367.Tehdy to byla největší dědina na panství Nová Horka. Postupující
německou kolonizací, vlivem válek a epidemií se počet českých obyvatel zmenšoval a podle údajů z roku 1939
bylo v Mošnově 923 obyvatel, z toho 41 Čechů.
V dřívějších dobách dominantou obce byl kostel. I v Mošnově byl vybudován v letech 1806-1807 a zasvěcen svaté Markétě.
Po skončení II.světové války se obec začala měnit. Německá většina byla odsunuta a do obce se přistěhovali Češi z různých krajů republiky. Velkým přínosem pro rozvoj Mošnova se stalo vybudování letiště v létech 1955-1960, které Letiště bylo z části využíváno jako civilní, ale většinou
sloužilo k vojenským účelům. V roce 1993 byly z letiště odveleny vojenské jednotky a celý prostor je kromě
letecké přepravy využíván ke komerčním a podnikatelským účelům.
Prodej, pronájem:
- nebytové prostory (nebytových prostor)
- pozemky (pozemků).
Služby pro veřejnost a sportovní vyžití:
- centrum mládeže
- internetová kavárn
- veřejná knihovna
- tenisové kurty (tenisový kurt, hřiště).
Zájmové organizace a spolky:
- Tělovýchovná jednota
- Osvětová beseda
- Sbor dobrovolných hasičů
- Myslivecké sdružení Svornost
- Kynologický klub
- Klub důchodců
- Hokejový klub JESTŘÁBI.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,  
Štítky:

obec Mošnov