Kamerový průzkum kanalizačních sítí, monitoring kanalizací a odpadů

Zabýváme se monitorováním hlavních kanalizačních sítí, přípojek, domovních kanalizací a odpadů pomocí samochodných a nástrčných monitorovacích kamer, a to včetně záznamu. Kamerový průzkum potrubí používáme také pro revize, trasování a pasport kanalizací.

Kamerový průzkum potrubí pro zjištění závad

Kontrola stavu staré i nové kanalizace, včetně vypracování protokolu

Pomocí monitorovacích kamer včetně záznamu na DVD a fotografií zasažených míst zjišťujeme nejen stav nové nebo staré kanalizace a její směr, ale také vypracujeme protokol o stavu kanalizace a revizní zprávu pro kolaudace. Na základě kamerového průzkumu potrubí odstraníme zjištěné závady.

Monitoring hlavních kanalizačních řadů pro zjištění stavu


Revize, trasování a pasport kanalizací v případě havárií

V případě havárie kanalizace určíme s velkou přesností pomocí detektoru místo poruchy a rozsah poškození. Snadno jsou také rozpoznatelné problémy pod povrchem a zjištění směru a hloubky kanalizačních sítí. Společně s kamerovým systémem lze přesně najít viditelné prvky kanalizace, včetně odboček, oblouků, závad apod.

Revize, trasování a pasport kanalizací v případě poruchy


Dýmové a tlakové zkoušky kanalizací pro zjišťování netěsnosti potrubí

Pro zabránění přetěžování čistíren odpadních vod nesprávným napojením dešťových vod, které nepatří do kanalizace, a také pro zjišťování netěsnosti a zápachu na kanalizačním a odpadním potrubí, využíváme dýmové zkoušky. Po dokončení výstavby nových kanalizačních sítí nebo při kontrole starých rozvodů provádíme tlakové zkoušky metodou stlačeného vzduchu nebo vodou.

Tlakové a dýmové zkoušky pro zjištění netěsnosti potrubí


PODSTRÁNKY

Čištění kanalizací a odpadů

Čištění kanalizací a odpadů
Komplexní služby a profesionální servis čištění kanalizací a odpadů

Monitoring kanalizací a odpadů

Monitoring kanalizací a odpadů
Kamerový průzkum kanalizačních sítí, monitoring kanalizací a odpadů

Bezvýkopové opravy kanalizací

Bezvýkopové opravy kanalizací
Bezvýkopové opravy kanalizací bez omezení funkčnosti potrubí
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA S-KONTROL s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
S-KONTROL s.r.o.
www.monitoring-kanalizaci.cz
Adresa

Adresa

Slezská 75
Hradec nad Moravicí 747 41

info@skontrol.cz
+420 606 744 696


Najdete nás také zde:

ARES
captcha