TS Valašské Meziříčí s.r.o.
Člen skupiny Marius Pedersen a.s.
TS Valašské Meziříčí s.r.o. Člen skupiny Marius Pedersen a.s.

Technické služby TS Valašské Meziříčí s.r.o. jsou členem skupiny Maruis Pedersen a.s. a zajistí vám vše od sběru, svozu a likvidace odpadů, přes opravu a údržbu komunikací, až po veřejné osvětlení. Také provádíme zemní práce a autodopravu.

Technické služby ve městě Valašské Meziříčí vám zajistí pořádek a čistotu !

Poskytujeme tyto služby:
Nakládání s odpady
- sběr, svoz, odstranění odpadů (směsného komunálního odpadu, zdravotnických odpadů)
- nakládání s odpady s využitím separovaných složek
- likvidace ostatních a nebezpečných odpadů na sběrném dvoře
- pronájem kontejnerů.

Zemní a drobné stavební práce
- letní i zimní údržba místních komunikací, chodníků a veřejných ploch
- údržba veřejného osvětlení
- opravy a budování chodníků
- předlažba odvodňovacích žlabů
- svislé a vodorovné dopravní značení.

Čištění a opravy kanálových vpustí
- opravy kanalizace
- generální opravy šachet
- běžné vysprávky ploch a komunikací - penetrační způsob mechanizmus TURBO
- asfaltovou směsí za horka do upravených i neupravených výtluk.


Slogan: Pořádek dělá přátelé !
Katalog firem:    Dopravní stavby,  Dopravní značení a světelná signalizace,  Inženýrské sítě,  Komunální technika,  Krajinářské, parkové a zahradní úpravy,  Lešení a montážní plošiny,  Osvětlení a svítidla,  Práce s odpady a skladování odpadů,  Recyklace a likvidace odpadů,  Sanitární výrobky,  
Štítky: sběr svoz likvidace odpadů oprava údržba komunikací zemní práce veřejné osvětlení autodoprava