TS Valašské Meziříčí s.r.o.
Člen skupiny Marius Pedersen a.s.

CZKTS Valašské Meziříčí s.r.o. Člen skupiny Marius Pedersen a.s.

Technické služby TS Valašské Meziříčí s.r.o. jsou členem skupiny Maruis Pedersen a.s. a zajistí vám vše od sběru, svozu a likvidace odpadů, přes opravu a údržbu komunikací, až po veřejné osvětlení. Také provádíme zemní práce a autodopravu.

Technické služby ve městě Valašské Meziříčí vám zajistí pořádek a čistotu !

Poskytujeme tyto služby:
Nakládání s odpady
- sběr, svoz, odstranění odpadů (směsného komunálního odpadu, zdravotnických odpadů)
- nakládání s odpady s využitím separovaných složek
- likvidace ostatních a nebezpečných odpadů na sběrném dvoře
- pronájem kontejnerů.

Zemní a drobné stavební práce
- letní i zimní údržba místních komunikací, chodníků a veřejných ploch
- údržba veřejného osvětlení
- opravy a budování chodníků
- předlažba odvodňovacích žlabů
- svislé a vodorovné dopravní značení.

Čištění a opravy kanálových vpustí
- opravy kanalizace
- generální opravy šachet
- běžné vysprávky ploch a komunikací - penetrační způsob mechanizmus TURBO
- asfaltovou směsí za horka do upravených i neupravených výtluk.


Slogan:

Pořádek dělá přátelé !


Katalog firem:    

Dopravní stavby

,  

Dopravní značení a světelná signalizace

,  

Inženýrské sítě

,  

Komunální technika

,  

Krajinářské, parkové a zahradní úpravy

,  

Lešení a montážní plošiny

,  

Osvětlení a svítidla

,  

Práce s odpady a skladování odpadů

,  

Recyklace a likvidace odpadů

,  

Sanitární výrobky

,  
Štítky:

sběr svoz likvidace odpadů oprava údržba komunikací zemní práce veřejné osvětlení autodoprava