AWT Rekultivace a.s.


Společnost AWT Rekultivace a.s. poskytuje služby zaměřující se na rekultivační, zemní, stavební a demoliční práce. Jsme členem skupiny PKP CARGO, máme bohaté zkušenosti v tomto oboru a disponujeme vlastní speciální technikou. Zabýváme se výstavbou skládek, likvidací průmyslových odpadů, sanací a dále provozujeme skládky odpadů a recyklujeme druhotné suroviny.

Mezi rekultivaci, rekultivační a stavební práce řadíme sanace starých ekologických zátěží, ekultivačně - asanační stavby, rekultivace a provoz skládek, likvidace a ukládání odpadů, zemní práce, demolice.

Provozujeme skládky pro nebezpečné a ostatní průmyslové odpady, dekontaminační střediska pro nebezpečné odpady, recyklační dvory pro demoliční odpad, sklady chemických látek a přípravků a čerpací stanice.

Realizace vodohospodářských staveb – úpravy vodních toků, zpevnění, zvýšení břehů v rámci protipovodňových opatření, retenční nádrže. Dále čištění přehrad, rekonstrukce hrází, břehů a realizace kanalizace, infrastruktury.

Mezi naše činnosti také patří likvidace ekologických zátěží a odpadů, skládkování odpadů, dekontaminace a recyklace a zneškodňování a využívání odpadů.

V oblasti projekční činnosti se specializujeme na projekty zaměřené na ochranu přírody a krajiny, ekologické stavby, projekty tvorby krajiny a vytváření zeleně a projekce skládek odpadů a likvidace starých ekologických zátěží.

V autodopravě využíváme nákladní sklápěcí vozidla, tahače, návěsy, autojeřáby a těžkou techniku, jako jsou rypadla, buldozery, nakladače.

Postaráme se i o stavební činnost, výstavbu, opravy a údržbu budov, zámečnické, topenářské a zednické práce. Také o opravy a servis nákladních vozidel a zemních strojů.

Snažíme se řešit staré ekologické zátěže. Provádíme přemísťování zeminy, demoliční zásahy a stavíme nové objekty. Naše činnost je zaměřená také na ochranu přírody a krajiny, vytváření zeleně a úpravu vodních toků.

Rekultivační, stavební, zemní a demoliční práce speciální technikou

Rekultivační, stavební, zemní a demoliční práce speciální technikou

Výstavba, rekultivace a provoz skládek a likvidace nebezpečného odpadu

Výstavba, rekultivace a provoz skládek a likvidace nebezpečného odpadu

Realizace vodohospodářských staveb - úpravy vodních toků

Realizace vodohospodářských staveb - úpravy vodních toků

Projekty zaměřené na ochranu přírody a krajiny a ekologické stavby

Projekty zaměřené na ochranu přírody a krajiny a ekologické stavby

Štítky:

sanace, rekultivace stavba skládek, zemní práce, Havířov, demolice, likvidace odpadů

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Projekční činnost – projekty rekultivace, skládek, ekologických staveb, kanalizace

Projekční činnost – projekty rekultivace, skládek, ekologických staveb, kanalizace
Společnost AWT Rekultivace a.s. provádí projekční práce, zaměřující se na projekty skládek, rekultivace, ekologických staveb, ochrany přírody, kanalizace a další. Působí v okolí Ostravy.

Profesionální demoliční práce – demolice staveb, domů, mostů, ocelové konstrukce atd.

Profesionální demoliční práce – demolice staveb, domů, mostů, ocelové konstrukce atd.
Demolicí průmyslových staveb, domů, mostů, ocelových konstrukcí a dále i recyklací stavební suti se zabývá společnost AWT Rekultivace a.s. nejen v okolí Ostravy a Karviné, ale i v dalších okresech.

Likvidace starých ekologických zátěží, odpady, skládky, recyklace a dekontaminace

Likvidace starých ekologických zátěží, odpady, skládky, recyklace a dekontaminace
Na likvidaci starých ekologických zátěží, na skladování odpadů, recyklaci stavebních odpadů a na dekontaminaci se zaměřuje společnost AWT Rekultivace a.s. Ostrava.

Zneškodňování, využívání odpadů, dekontaminace, recyklace

Zneškodňování, využívání odpadů, dekontaminace, recyklace
Likvidace ekologických zátěží, rekultivace pozemků, provoz skládky, dekontaminačního střediska, recyklaci stavebních odpadů realizuje AWT Rekultivace a.s., Ostrava, Petřvald.
POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA AWT Rekultivace a.s.
WEBOVÁ STRÁNKA
AWT Rekultivace a.s.
www.awt-rekultivace.cz
Adresa

Adresa

Rychvaldská 2012
Petřvald 735 41

obchod@awt-rekultivace.cz
+420 596 580 111


Najdete nás také zde:

ARES
captcha