AWT Rekultivace a.s.

CZKSanace starých ekologických zátěží

Společnost AWT Rekultivace a.s. poskytuje služby zaměřující se na rekultivační, zemní, stavební a demoliční práce. Jsme členem skupiny PKP CARGO, máme bohaté zkušenosti v tomoto oboru a disponujeme vlastní speciální technikou. Zabýváme se výstavbou skládek, likvidací průmyslových odpadů, sanací a dále provozujeme skládky odpadů a recyklujeme druhotné suroviny.

Rekultivace, rekultivační a stavební práce:
- sanace starých ekologických zátěží
- ekultivačně - asanační stavby
- rekultivace skládek, skládky
- provoz skládek
- likvidace a ukládání odpadů
- zemní práce
- demolice, demoliční práce

Provozujeme:
- skládky pro nebezpečné a ostatní průmyslové odpady
- dekontaminační střediska pro nebezpečné odpady
- recyklační dvory pro demoliční odpad
- sklady chemických látek a přípravků
- čerpací stanice

Realizace:
- vodohospodářské stavby – úpravy vodních toků, zpevnění, zvýšení břehů v rámci protipovodňových opatření, retenční nádrže
-čištění přehrad, rekonstrukce hrází, břehů
- realizace kanalizace, infrastruktura

Služby:
- likvidace ekologických zátěží a odpadů
- skládkování odpadů
- dekontaminace a recyklace
- zneškodňování a využívání odpadů

Projekční činnost:
- projekty zaměřené na ochranu přírody a krajiny, ekologické stavby
- projekty tvorby krajiny a vytváření zeleně
- projekce skládek odpadů a likvidace starých ekologických zátěží

Autodoprava:
- nákladní sklápěcí vozidla, tahače, návěsy
- autojeřáby
- těžká technika: rypadla, buldozery, nakladače

Další činnost:
- stavební činnost, výstavba, opravy a údržba budov
- zámečnické práce
- topenářské práce
- zednické práce
- opravy a servis nákladních vozidel a zemních strojů
- další

Snažíme se řešit staré ekologické zátěže. Provádíme přemísťování zeminy, demoliční zásahy a stavíme nové objekty. Naše činnost je zaměřená také na ochranu přírody a krajiny, vytváření zeleně a úpravu vodních toků.
Společnost AWT Rekultivace a.s. sídlí na adrese Dělnická 884/41, Havířov - Prostřední Suchá.


Katalog firem:    

Demoliční práce

,  

Ekologické projekty a zařízení

,  

Nákladní doprava tuzemská

,  

Práce s odpady a skladování odpadů

,  

Recyklace a likvidace odpadů

,  

Stavební mechanizace a stroje

,  

Vodohospodářské stavby

,  

Vysoušení a sanace

,  

Zednické práce

,  

Zemní a výkopové práce

,  
Štítky:

sanace, rekultivace stavba skládek, zemní práce, Havířov, demolice, likvidace odpadů