Statutární město Ostrava
Městský obvod Pustkovec

CZKStatutární město Ostrava Městský obvod Pustkovec

Statutární město Ostrava - Městský obvod Pustkovec.
K 1.1. 2011 má Pustkovec 1249 občanů.

Rokem 1377 je datována první dochovaná písemná zmínka o Pustkovci, kdy je uveden v jedné z listin o dělení Opavska mezi syny knížete Mikuláše II. Listiny byly vydány 18. dubna 1377. Ta z nich, která vymezuje díl knížat Václava a Přemka, obsahuje údaj o Pustkovci.

Z textu vyplývá, že Pustkovec tvořil manský statek, jehož držitelé podléhali jako leníci knížecí komoře. Správu obce obstarávala vrchnost, jež zde dosazovala rychtáře jako pomocníka matrimoniální správy.

Charakter obce se výrazně změnil městskou zástavbou, na kterou bylo pustkoveckým občanům zabráno přes 300 ha pozemků.
Na polích dnes stojí domy Hlavní třídy, budovy Vysoké školy báňské, Slovan, vozovna dopravního podniku, Domov důchodců, 7. a 8. stavební obvod, sídliště Nový Pustkovec a další.
Dne 20. května 1957 byl Pustkovec sloučen s Porubou a připojen k městu Ostrava.
Plenární zasedání Národního výboru města Ostravy dne 14. září 1990 schválilo vznik 22 městských obvodů, mezi nimi byl i Pustkovec.

Současnost Pustkovce:
- z novější historie nutno zmínit výstavbu a vysvěcení kostela svatých, v roce 1998, Cyrila a Metoděje. Stavba kostela obdržela v roce 2001 čestné uznání za umístění v soutěži Dům roku.
- park v Pustkoveckém údolí - oáza klidu a přírody ve městě, Pustkovecké údolí s s rozlohou devíti hektarů - v roce 1993 byl vyhlášen významným krajinným prvkem.
- Vědeckotechnologický park v Pustkovci plní funkci spojovacího mostu mezi teoretickým a aplikovaným výzkumem na univerzitách a průmyslovou praxí.
Na 10 hektarech plochy budou stát budovy výzkumných pracovišť, laboratoří, multifunkčních pracovišť.
Areál VTP se nachází za komplexem budov vysoké školy a kolejí.

Statistické údaje:
- katastrální výměra: 1, 226742 km2
- z toho orné půdy: 26 ha
- zahrada: 26 ha
- louka: 8 ha
- lesní pozemky: 3 ha
- vodní plochy: 1 ha
- zastavěná plocha: 11 ha
- ostatní kultury: 47 ha
- celkem: 1644 parcel
- souřadnice:
- severní šířka: 49°50' 27
- východní délka: 18°10' 12
- nadmořská výška: 239, 5 m.n.m.:
- nejvyšší: 296 m.n.m.
- nejnižší: 220 m.n.m.
- počet obyvatel: 1249, 595 mužů, 654 žen.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,