Statutární město Ostrava
Městský obvod Hošťálkovice


Městský úřad.

Hošťálkovice leží na soutoku řek Opavy a Odry.
Na datum založení této vsi není mezi historiky jednotný názor.
Nejstarší německy psaná listina z roku 1377, týká se dělení Opavska, zmiňuje i ves Hošťálkovice. Není však zcela jasné, zda se jedná o naše Hošťálkovice nebo o osadu Hošťálkovy u Krnova.

Nejvýznamnější památky:

- Kostel Všech svatých - první zprávy o existenci katolické
farnosti s kostelem pocházejí z roku 1588, farnost však
brzy zanikla. V roce 1672 byly Hošťálkovice spolu s
Lhotkou přifařeny k hlučínské farnosti.V roce 1793 byl
zde vybudován filiální kostel Všech svatých. Kolem
tohoto kostela se nacházel původně i hřbitov.V roce 1903
byl rozšířen a svou podobu si zachoval až do dneška.

- bývalá stará škola - v Hošťálkovicích vznikla škola již v
roce 1736. První školní budova byla postavena v roce
1833.
Přestavěna byla v roce 1871. V letech 1872-1920 se v ní vyučovalo především německy. V roce 1935 bylo započato s výstavbou nové školní budovy. Budova staré obecné školy pak sloužila různým účelům (např.jako byty). V současné době slouží pro podnikatelskou činnost.

- hostinec - první zmínka o hostinci pochází z r.1840. Zda
se jedná o hostinec Peter Schikora není doloženo.Je
však jisté, že tato budova je nejstarším pohostinstvím
městského obvodu. V současnosti se v ní nachází
restaurace KORA.

Počet obyvatel obvodu je 1550.

Štítky:

hošťálkovice

POBOČKY
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice
WEBOVÁ STRÁNKA
Statutární město Ostrava
hostalkovice.ostrava.cz
Adresa

Adresa

Rynky 277
Ostrava-Hošťálkovice 725 28

posta@hostalkovice.ostrava.cz
+420 599428102-3


Najdete nás také zde:

ARES
captcha