Statutární město Ostrava
Městský obvod Třebovice

CZKStatutární město Ostrava Městský obvod Třebovice

Městský úřad Třebovice.
Katastrální území se rozkládá nad soutokem Odry a Opavy, tj.největších řek Severní Moravy.Tyto řeky stvořily historii vzniku i bytí do současnosti.

Průchod jantarové stezky přes Třebovice od Baltu přes Moravu na jih Evropy nahradily toky energetických médií ve všech formátech.To je současnost kdysi idylické vísky, kde se zdravil rybář s rybářem, zahradníkem či výrobcem lihu.
Dnes jsme již každý něčím jiným, ale přesto máme své místo Třebovice ve Slezsku patrioticky rádi.

Novodobá historie:
- 1905 - založen spořitelní a záloženský spolek:
- 1939 nacisty zrušen, 1948 po obnově přeměněn na
Záložnu - kampeličku
- 1907 - zřízen poštovní úřad - telefon na poštu zaveden
r.1931
- 1910 - do tohoto roku dvojjazyčné úřadování, po volbách
zavedeno výhradně české úřadování, zvolené
zastupitelstvo má 24 členů
- 1915 - dcera Josefa Stonawského, spisovatelka a
básnířka Marie Scholzová - Stonawská, zdědila
třebovický a martinovský statek
- 1919 - 1.ledna zřízena četnická stanice, do jejího obvodu
patří Třebovice a Martinov, založena tělocvičná jednota
SOKOL Třebovice ve Slezsku
- 1921 - zahájena výstavba nové Drožďárny a.s., počet
obyvatel 1263, 165 domů
- 1929 - založena měšťanská škola
- 1930 - zřízen staniční úřad - provoz na trati Svinov -
Opava zahájen r.1855
- 1931 - zahájena výstavba elektrárny - Třebovice se první
připojily na síť MS Elektráren, první proud dodán v r.1933
- 1935 - postavena nová radnice - do této doby sídlil úřad v
čp.145
- 1938 - Třebovice obsazeny německou armádou, počet
domů 300
- 1940 - počet obyvatel 1948
- 1942 - Marie Stona povýšena Hitlerem do šlechtického
stavu
- 1945 - osvobození Třebovic, první projevy obecní
nejednoty
- 1951 - ustanovení JZD, které bylo součástí JZD Ostravan
Klimkovice
- 1957 - zánik samostatné obce Třebovice ve Slezsku
- 1958 - Třebovice začleněny pod ObNV v Porubě
- 1959 - provedena demolice Třebovického zámku
- 1989 - zahájeno úsilí o co největší samostatnost
Třebovic
- 1990 - 24.11. zvoleno zastupitelstvo Třebovic.

Třebovice měly k 31.3.2009 1864 obyvatel.


Katalog firem:    

Krajské, městské a obecní úřady

,