Vrty pro geologické průzkumy a základy staveb, injektážní práce, demolice staveb

Profesionální injektážní a vrtné práce jak ve venkovních prostorách, tak uvnitř injektážních štol přehrad, prostorách neplynujících dolů, interiérech hal a budov provádí stavební společnost TALPA – RPF, s.r.o., sídlící v Ostravě. Vrty realizujeme rovněž v nepříznivých geologických podmínkách s nutností pažení. Jsme specialisté na demoliční, trhací práce.

Injetážní a výplňové práce - TALPA - RPF, s.r.o. Ostrava

Vrty pro geologický průzkum, základy staveb, vrty pro vodní díla – vrtané studny

Naše stavební společnost TALPA – RPF se specializuje také na vrtné práce pro zakládání staveb - mikropiloty, mikrozápory, zápory. Dále provádíme vrty potřeby hydrogeologického výzkumu a vrty pro realizaci vodních děl. Například vrtané studny do průměru vrtu 300 mm, hloubku, vystrojení a zhlaví budujeme podle potřeb a požadavků zákazníka.

Vrtné práce TALPA - RPF, s.r.o. Ostrava


Zasakovací vrty k odchytu dešťové vody, odvodňovací vrty k odvedení vody ze svahů, jam

Provádíme i zasakovací vrty, které jsou potřebné k zachytávání dešťové vody a následnému odvedení do propustných podzemních vrstev. Pro odvodnění stavebních jam, svahů, násypů budujeme odvodňovací vrty.

Zasakovací a odvodňovací vrty


Injektáže horninového prostředí, výplňové práce při vzniku dutin, kaveren, demolice

Vlastníme strojní vybavení k provádění injektáží horninového prostředí, nebo injektážní práce konstrukcí vhodnou cementovou směsí až do tlaku 10 MPa. Při vzniku nadvýlomů při ražbách podzemních děl nebo vzniku dutin využíváme injektážní techniky k výplňovým pracím. Specializujeme se i na demoliční práce bez hluku a prašnosti, likvidujeme stavby nejen z cihel, ale také z betonu a železobetonu.

Injektážní a výplňové práce


PODSTRÁNKY

Bezvýkopová výstavba a opravy vodovodů a kanalizací

Bezvýkopová výstavba a opravy vodovodů a kanalizací
Výstavba a opravy vodovodů a kanalizací bezvýkopovou technologií

Řezání vodním paprskem

Řezání vodním paprskem
Přesné řezání materiálů vodním paprskem – sklo, dřevo, plasty, ocel, guma, obklady

Vrtné a injektážní práce, demolice

Vrtné a injektážní práce, demolice
Vrty pro geologické průzkumy a základy staveb, injektážní práce, demolice staveb
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA TALPA - RPF, s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
TALPA - RPF, s.r.o.
www.talparpf.cz
Adresa

Adresa

Holvekova 645/36
Ostrava - Kunčičky 718 00

talparpf@talparpf.cz
+420 596 237 019


Najdete nás také zde:

ARES
captcha