ZOS Jedlová, spol. s r.o.
Živočišná a rostlinná výroba

Společnost ZOS Jedlová, spol. s r.o. se zaměřuje na zemědělskou výrobu. Zabýváme se živočišnou i rostlinnou výrobou. Stěžejním odvětvím našeho zemědělského podniku je produkce mléka a chov skotu. V rostlinné výrobě se specializujeme na pěstování obilovin, olejnin a pícnin. Tyto produkty jsou z největší části zužitkovány v živočišné výrobě jako krmivo a stelivo. Další část posklizňových zbytků slouží pro obnovu půdy a porostu.

Zemědělská výroba, zemědělský podnik:
- živočišná výroba, chov skotu, produkce mléka, zástavový skot
- rostlinná výroba, pěstování obilovin, olejnin, řepky
- krmivo pro živočišnou výrobu
- prosévání a obnova luk a pastvin.

Hospodaříme nedaleko města Polička v okrese Svitavy, na rozhraní Pardubického kraje a Kraje Vysočina v obci Jedlová.
Dbáme na pravidelnou údržbu a obnovu trvalých travních porostů přísevem, hnojením a smykováním. Pro zvýšení výnosů a kvality pastvin provádíme na jaře také vláčení.

Pokud hledáte zemědělskou společnost, která Vám nabídne produkty své zemědělské či rostlinné výroby, neváhejte nás oslovit. Budeme se těšit na spolupráci.


Katalog firem:    

Hospodářská zvířata

,  

Luštěniny a olejniny

,  

Obilniny, sláma, píce

,  

Služby v rostlinné výrobě a úprava půdy

,  
Štítky:

zemědělská výroba, rostlinná výroba, živočišná výroba, Jedlová, produkce mléka, chov skotu