Právní služby v oblasti korporátního práva advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS

K právním úkonům advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS patří i poradenství v oblasti obchodního práva. Naše právní služby se týkají i společností s mezinárodní účastí. V odvětví obchodního práva se zabýváme zakládáním společností v ČR, zákonem o obchodních korporacích, smluvním právem, prodejem společností na klíč, tzv. ready made, likvidací společnosti, právní due diligence, změnou právní formy společnosti, nekalou soutěží, organizováním valných hromad, fúzemi a akvizicemi, reklamou, mediálním právem. Pro naše klienty hledáme vždy nejrychlejší a nejoptimálnější řešení.

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS

Zakládání, změny a převzetí společnosti, likvidace společností, prodej společností na klíč

Naše dlouholetá advokátní praxe v oblasti práva obchodních společností patří ke stěžejním právním službám, které poskytujeme nejen tuzemským klientům, ale profesionálně se postaráme i o zahraniční klientelu v jazyce anglickém, německém, italském a slovenském. Využijte našich odborných znalostí při zakládání či likvidaci společnosti, pomůžeme s prodejem společnosti na klíč - ready made, postaráme se o převody podílu, majetku, koupi podniku a právní due dilligence, provedeme změnu právní formy Vaší společnosti, právně zpracujeme zvyšování nebo snižování základního kapitálu společnosti.

Obchodní právo, FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.


Fúze, akvizice společností, komplexní nebo částečný právní servis pro firmy

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o. se specializuje v odvětví obchodního práva na fúze a akvizice společností a podniků. Můžete od nás očekávat převody akcií či obchodních podílů, právní audit, zajištění služeb daňových poradců, auditorů, znalců, zastupování ve věcech obchodního rejstříku, zajistíme řádný průběh valných hromad, nabízíme komplexní nebo částečný právní servis pro firmy.

Fúze, akvizice společností, FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.


Právní služby při nekalé soutěži, klamavé reklamě, v oblasti internetové reklamy

Advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS poskytuje služby v oblasti právní úpravy nekalé soutěže, klamavé reklamy, klamavého označování zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku výrobků či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklamy, při porušování obchodního tajemství, ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí. Rovněž nabízíme právní poradenství v oblasti internetové reklamy, zasílání reklamních sdělení prostřednictvím e-mailů, tvorby a posuzování smluvních dokumentů.

Nekalá soutěž, reklama, FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.


PODSTRÁNKY

Odborné oddlužení

Odborné oddlužení
Oddlužení, osobní bankrot, společné oddlužení manželů, oddlužení živnostníků

Obchodní právo

Obchodní právo
Právní služby v oblasti korporátního práva advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS

Právo IT

Právo IT
Právní úkony v oboru informačních technologií a doménové spory
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.
www.fabianpartners.cz
Adresa

Adresa

Marešova 304/12
Brno 602 00

info@fabianpartners.cz
+420 530 331 766


Najdete nás také zde:

ARES
captcha