BOZP a PO Marek Doležal

CZKSlužby BOZP a PO

Společnost Marka Doležala nabízí komplexní služby a poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci a požární ochrany.

Služby:
- vyhodnocení současného stavu BOZP a PO ve Vaší firmě zdarma
- pečlivé a odborné zpracování dokumentace BOZP a PO.
- poskytování služeb v oblasti BOZP a PO v rámci celé České republiky.
- řešení neobvyklých situací i v mimopracovní době.

BOZP:
- identifikace a hodnocení pracovních rizik
- kontrola pracovišť z hlediska BOZP
- zpracování dokumentace BOZP
- šetření pracovních úrazů
- školení zaměstnanců
- zastupování při jednáních.

Požární ochrana:
- kontrola pracovišť z hlediska PO
- zpracování dokumentace PO
- školení zaměstnanců
- preventivní opatření.

Sídlo společnosti se nachází na adrese Adamovská 94/91, Brno.


Katalog firem:    

Hasicí a požární technika

,

Kurzy pro firmy

,
Štítky:

BOZP, PO, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana