Vodohospodářské stavby – výstavba vodovodů, kanalizací, ČOV, krajinné inženýrství

V oblasti vodohospodářských staveb se společnost BoBaStav zaměřuje na inženýrské a ekologické stavby na území Jihomoravského kraje a Vysočiny. Provádíme odbahňování rybníků, zadržování vody v krajině, rekonstrukce vodních nádrží, výstavbu vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, výstavbu a modernizaci úpraven vod.

Zadržování vody v krajině, vodohospodářské stavby

Krajinné inženýrské stavby, vodní nádrže, rybníky, poldry, odvodňování krajiny

Zabýváme se ekologickými stavbami v oblasti vodního hospodářství, budováním vodních nádrží, rybníků, poldrů, mokřadů, odbahňováním rybníků. Provádíme odvodňovací práce v krajině, protipovodňová opatření, upravujeme vodní toky a rezervoáry vody.

Vodohospodářské stavby, krajinné inženýrství


Výstavba vodovodů a kanalizačních sítí k odvodu odpadní a srážkové vody, ČOV

Součástí vodohospodářských prací je výstavba vodovodních a kanalizačních systémů, čističek odpadních vod, rezervoárů vody, úpraven vod. Rekonstruujeme vodojemy, retenční nádrže a kanalizační sítě k odvádění dešťových a odpadních vod.

Budování dešťové a splaškové kanalizace


PODSTRÁNKY

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby
Vodohospodářské stavby – výstavba vodovodů, kanalizací, ČOV, krajinné inženýrství

Dopravní stavby

Dopravní stavby
Dopravní stavby, výstavba a rekonstrukce silnic, chodníků, parkovišť, odstavných ploch

Výkopové práce

Výkopové práce
Zemní a výkopové práce, výkopy základů staveb, inženýrských sítí, terénní úpravy
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA BoBaStav s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
BoBaStav s.r.o.
www.bobastav.cz
Adresa

Adresa

Načeratice 92
Znojmo 669 02

bohdalekd@seznam.cz
+420 731 391 490


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha