JANKOSTAV s.r.o. – realizace dopravních staveb s mnohaletou tradicí

JANKOSTAV s.r.o. Dopravní stavby Ostrava

JANKOSTAV s.r.o. – realizace dopravních staveb s mnohaletou tradicí

JANKOSTAV s.r.o.
Dopravní stavby Ostrava
Výstavba, rekonstrukce, opravy a demolice dopravních staveb

Jednou ze stěžejních činností české společnosti JANKOSTAV jsou dopravní stavby v celém rozsahu od zemních a výkopových prací, výstavby nových komunikací, silnic, parkovišť, kruhových objezdů až po opravy, rekonstrukce a demolice prováděné na území Moravskoslezského kraje.

Výstavba pozemních komunikací JANKOSTAV s.r.o. Ostrava

Výstavba a rekonstrukce silnic, kruhových objezdů, pozemních komunikací

Specializujeme se jak na výstavbu nových pozemních komunikací, tak na jejich opravu a rekonstrukce. S využitím vlastní dopravní techniky a stavebních strojů budujeme a rekonstruujeme silnice všech tříd, místní, městské a účelové komunikace a kruhové objezdy.

Výstavba a rekonstrukce dopravních staveb


Výstavba a rekonstrukce parkovišť, cyklostezek, odstavných a zpevněných ploch

Díky naší precizně odvedené práci v oblasti dopravních staveb jsme se stali vyhledávanou stavební společností a realizujeme výstavbu nových chodníků, parkovišť, cyklostezek, odstavných a zpevněných ploch. Přijímáme zakázky na opravy a rekonstrukce místních a městských komunikací, chodníků, obrubníků, bezbariérových tras.

Výstavba a rekonstrukce parkovišť, cyklostezek, chodníků


Zemní a výkopové práce, dlaždičské práce – pokládka zámkové, kamenné a žulové dlažby

S výstavbou a rekonstrukcí dopravních staveb, kompletních inženýrských staveb úzce souvisí i zemní a výkopové práce, které zajišťujeme vlastní stavební technikou, dále dlaždičské práce zaměřené na pokládku zámkové, kamenné a žulové dlažby, nebo přípravné práce a osazování obrub.

Zemní a výkopové práce, dlaždičské práceDopravní stavby

Dopravní stavby

Výstavba, rekonstrukce, opravy a demolice dopravních staveb

Litý asfalt

Litý asfalt

Výroba a pokládka litého asfaltu, asfaltových směsí, obalovaného kameniva

Recyklace betonu a asfaltu

Recyklace betonu a asfaltu

Recyklace asfaltu a betonu v Recyklačním dvoře v Ostravě, prodej recyklátů