Mgr. Pavlína Řehová
advokátní kancelář Zlín
Právní poradenství družstvům, společenstvím vlastníků bytových jednotek, spolkům

V advokátní kanceláři Mgr. Pavlíny Řehové, sídlící ve Zlíně, poskytujeme právní služby družstvům, spolkům, společenstvím vlastníků bytových jednotek (SVJ) se vznikem a založením, se zápisy do veřejného rejstříku. Pomáháme se správou SVJ, vymáháním pohledávek, s dokumenty týkající se bytových domů.

Právní poradenství družstvům, společenstvím vlastníků bytových jednotek

Právní služby spojené se vznikem, založením SVJ, řízení o zápis do veřejného rejstříku

Každý klient, ať je to družstvo, spolek či společenství vlastníků bytových jednotek má v naší advokátní kanceláři zaručený individuální přístup s cílem plně uspokojit jeho požadavky v oblasti právních záležitostí souvisejících se vznikem a založením SVJ, řízením směřujícím k zápisu do veřejného rejstříku.

Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Řehová Zlín


Sepisování dokumentů, správa bytových domů, účast na shromáždění SVJ

Sepisujeme veškeré dokumenty ve věci bytových domů, bytů a nebytových prostor. Jsme přítomni shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek i zasedání výborů. Nabízíme právní poradenství se správou bytových domů.

Správa bytových domů, vznik a založení SVJ,


Revize zakladatelských dokumentů, vymáhání pohledávek

V oblasti práva družstev, spolků, SVJ provádíme revize zakladatelských dokumentů, zabýváme se vymáháním pohledávek, které vznikly během užívání bytových i nebytových jednotek vlastníky nebo třetími osobami.

Vymáhání pohledávek, účast na shromáždění SVJPrávo obchodních korporací

Právo obchodních korporací

Právní služby v oblasti práva obchodních korporací, Zlínský kraj

Právo družstev a SVJ

Právo družstev a SVJ

Právní poradenství družstvům, společenstvím vlastníků bytových jednotek, spolkům

Občanské právo

Občanské právo

Právní služby v oblasti občanského práva – majetkové vztahy, rozvody, exekuce