Mgr. Pavlína Řehová
advokátní kancelář Zlín
Právní služby v oblasti občanského práva – majetkové vztahy, rozvody, exekuce

I v oblasti občanského práva můžete využít právních služeb advokátní kanceláře Mgr. Pavlíny Řehové. Fyzickým osobám nepodnikatelům nabízíme řešení majetkových vztahů, rozvodů, sepisování smluv o převodu nemovitostí, darovacích, kupních, nájemních smluv, vymáhání pohledávek včetně exekučního řízení.

Občanské právo - advokátní kancelář Mgr. Pavlína Řehová Zlín

Právní služby v oblasti nemovitostí, právní řešení majetkových vztahů

Klientům – fyzickým osobám poskytujeme veškeré právní úkony související s koupí a prodejem nemovitostí, dary, zápůjčkami, věcnými břemeny a služebností, výpovědí z nájmu, vyklizením nemovitosti, předkupním právem či zrušením a vypořádáním spoluvlastnictví k nemovitostem. Nabízíme právní řešení sporů, které vznikají z majetkových vztahů.

Právní služby v oblasti občanského práva


Právní poradenství – rozvody, majetková vyrovnání, výchova dětí

Ujmeme se po právní stránce rodinných záležitostí týkající se majetkového uspořádání, právně pomůžeme s rozvody spornými i nespornými, uplatněním nároku na výživné, výchovou dítěte.

Právní poradenství v souvislosti s rozvody


Sepisování nájemních, kupních, darovacích smluv, pracovní a dědické právo

V oblasti občanského práva se na nás můžete obrátit ve věci sepisování kupních a nájemních smluv, smluv o dílo, darovacích smluv, poradíme Vám v případě exekucí a insolvencí, zabýváme se soudním i mimosoudním vymáháním pohledávek. S námi nezůstanete na Vaše starosti sami, jsme odborníci na poli pracovního a dědického práva.

Sepisování smluv darovacích, nájemních, kupníchPrávo obchodních korporací

Právo obchodních korporací

Právní služby v oblasti práva obchodních korporací, Zlínský kraj

Právo družstev a SVJ

Právo družstev a SVJ

Právní poradenství družstvům, společenstvím vlastníků bytových jednotek, spolkům

Občanské právo

Občanské právo

Právní služby v oblasti občanského práva – majetkové vztahy, rozvody, exekuce