Profesní školení řidičů, školení řidičů přepravujících nebezpečné látky dle ADR

AUTO EDU v Ostravě Vítkovicích poskytuje na základě dlouholetých zkušeností pravidelné profesní školení řidičů a školení řidičů pro přepravu nebezpečných látek dle ADR. Pravidelné školení pořádáme pro držitele platného průkazu profesní způsobilosti řidiče. Řidiči přepravující nebezpečné látky dle ADR se povinně účastní školení řidičů zakončeného zkouškou před komisařem Ministerstva dopravy ČR.

Školení řidičů pro přepravu nebezpečných látek dle ADR

Pravidelné školení řidičů – držitelů profesních průkazů v celkovém rozsahu 35 hodin

Držitelé platného Průkazu profesní způsobilosti řidiče se povinně účastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin v průběhu 5 let od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. Řidič povinně absolvuje školení každý kalendářní rok v celkové délce pěti let po dobu platnosti profesního průkazu.

Pravidelné školení držitelů profesních průkazů


Školení řidičů pro přepravu nebezpečných věcí dle ADR

Řidiči, kteří přepravují nebezpečné materiály, se povinně účastní školení řidičů, které je zakončeno zkouškou před komisařem Ministerstva dopravy ČR a obdrží Osvědčení o školení řidičů přepravujících nebezpečné věci s platností na 5 let. Školení řidičů pro přepravu nebezpečných látek dle ADR podléhá zákonu o silniční dopravě a Evropské dohodě ADR.

Školení řidičů pro přepravu nebezpečných látek dle ADR


PODSTRÁNKY

Profesní školení řidičů, ADR

Profesní školení řidičů, ADR
Profesní školení řidičů, školení řidičů přepravujících nebezpečné látky dle ADR

Autoškola B, B+E, C, C+E, D

Autoškola B, B+E, C, C+E, D
Autoškola AUTO EDA v Ostravě Vítkovicích, získání řidičských průkazů B, B+E, C, C+E, D

Odborné kurzy a školení

Odborné kurzy a školení
Odborné kurzy a školení odborných profesí v AUTO EDA v Ostravě Vítkovicích
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA AUTO EDU, s.r.o. Autoškola Ostrava
WEBOVÁ STRÁNKA
AUTO EDU, s.r.o.
autoedu.cz
Adresa

Adresa

Mírová 151/19
Ostrava - Vítkovice 703 00

sekretariat@autoedu.cz
+420 596 614 179


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha