WOOD TRADING s.r.o.
Lesnické služby – čištění lesů, výsadba, výkup lesních pozemků, doprava dřeva

Vedle těžby a zpracování dřeva se společnost WOOD TRADING věnuje také činnostem v oblasti péče o les, k nimž patří čištění lesů a vyvážení klestu, výřezávání náletových dřev z pasek, lesů, rybníků apod., dále vysazování kultur, likvidace sadů, výkup lesních pozemků a doprava dřeva.

Lesnické služby, čištění lesa - WOOD TRADING s.r.o.

Vymýcení náletových dřevin z lesů, sadů, pasek, odvoz klestu

Vlastníte les, sad, paseku, rybník a nevíte si rady s odstraněním náletových dřevin nebo starých stromů? Naše společnost vás zbaví těchto starostí a nabízí řešení v oblasti péče o les. Les či louku vyčistíme, pokácíme staré a nemocné stromy, odstraníme náletové dřeviny, veškeré dřevo odvezeme ke zpracování a vyvezeme klestí.

Vymýcení náletových dřevin z lesů, sadů, pasek


Likvidace sadů, kácení ovocných stromů, výkup lesních pozemků

Stejně tak zastaneme práce i při likvidování sadu, kde ovocné stromy vykácíme, dřevo odvezeme a celý sad předáme jako čistý pozemek. Zabýváme se i výkupem lesních pozemků.

Čištění lesů, sadů, výkup lesních pozemků


Pěstební činnost, zajišťování a ošetřování kultur, výsadba sazenic

Nejenže lesy čistíme od starých a spadlých stromů či náletových dřevin, ale vyčištěný les osázíme mladými stromky jehličnanů i listnatých stromů. Sami zajišťujeme sběr semen, ze kterých připravujeme semenáčky na pozdější výsadbu.

Zajišťování a ošetřování lesních kultur, výsadba sazenicPalivové dřevo

Palivové dřevo

Zpracování palivového dřeva v dřevoskladu na Brněnsku, rozvoz dřeva

Lesnické služby

Lesnické služby

Lesnické služby – čištění lesů, výsadba, výkup lesních pozemků, doprava dřeva

Dodávka dřeva na topení

Dodávka dřeva na topení

Výkup a těžba dřeva, výroba palivového dříví a rozvoz dřeva do domu