Advokátní kancelář
JUDr. Šárka Apltauerová


U Staré elektrárny 2050/38, Ostrava - Slezská Ostrava 710 00
Advokátní kancelář JUDr. Šárky Apltauerové z Ostravy se specializuje na rodinné právo - návrhy na rozvod, výživné, dohoda o vypořádání společného jmění manželů, a na insolvenční právo - sepisování návrhů na oddlužení. Dále řeší záležitosti týkající se obchodního i občanského práva, dědického práva, pracovního a trestního práva i exekucí.

Naši bezbariérovou kancelář naleznete poblíž Gagarinova náměstí ve Slezské Ostravě, nedaleko krajského soudu.

Poskytované právní služby:
generální 28-letá praxe - včetně sporové agendy

Rodinné právo:
- rozvody - sporné, smluvené včetně sepsání dohod o úpravě majetkových poměrů manželů a bydlení po rozvodu, sepisování dohod o vypořádaní společného jmění manželů, sepis dohod o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, bydlení do rozvodu a bydlení po rozvodu, správa společného majetku

- děti – střídavá výchova, společná výchova, výlučná péče o nezletilé, včetně změn
- výživné – dětí, manžela, rodičů
- úprava styku – děti, rodiče, prarodiče
- domácí násilí, vykázání

Využívání alternativních forem řešení konfliktů:
- smírná jednání
- mediace
- Cochemská praxe

Obchodní a občanské právo:
- se zaměřením na pohledávkovou agendu a sepisování smluv, kupní, darovací, vypořádací, zřízení služebnosti, zrušení věcných břemen, atp. včetně ověřování podpisů a Advokátní úschovy.
- sepsání žalob, návrhů na vydání platebního rozkazu, směnečných platebních rozkazů, návrhů na vydání rozhodčích nálezů, sepis odvolání, námitek, směnečných námitek, odporů a zastupování před soudy a rozhodčími soudy

Insolvenční právo:
- sepis insolvenčních návrhů, přihlašování pohledávek, zastupování v řízení
- řešení úpadku - sepsání návrhu na oddlužení

Exekuce:
- podání návrhu na exekuci, zastupování v exekučním řízení, sepis vylučovacích žalob
- vymáhání pohledávek prostřednictví soudního vykonavatele či exekutora

Dědické právo:
- právní poradenství včetně zastupování v dědickém řízení

Pracovní právo:
- pracovní poměr, pracovní a manažerské smlouvy, odpovědnost v rámci pracovněprávních vztahů, zejména náhrady škod vzniklých pracovním úrazem a nemocí z povolání

Trestní právo:
- obhajoba ex- offo
- trestněprávní odpovědnost mladistvých
- odklony v trestním řízení

Odměna:
- odměnu advokáta za poskytování právních služeb upravuje vyhláška č. 177/96 Sb. o odměnách advokátů ( advokátní tarif).
- odměna za poskytnuté právní služby je obvykle stanovena dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta.
- odměna je vždy stanovena dohodou, ještě na počátku poskytování právních služeb.
- odměna za sepis návrhu na povolení oddlužení činí 4.000, -Kč.

Od roku 1996 -2016 jsem vykonávala generální advokátní praxi v rámci sdružení advokátů JUDr.Jirousek, Skalník, Bernatík a spol. Od roku 2017 vykonávám advokacii samostatně, primárně se zaměřením na rodinné a insolvenční právo - oddlužení.

Další produkty a služby
  • rozvody a výživné, právní služby, česká advokátní komora, zpracování právních rozborů, obhajoba v trestních věcech

Píšťany, obec na břehu Labe, ideální místo pro bydlení.

Píšťany, obec na břehu Labe, ideální místo pro bydlení

Stavby na klíč, kompletní rekonstrukce bytů či domů.

Stavby na klíč, kompletní rekonstrukce bytů či domů

Související články
Patentová, známková a advokátní kancelář Praha

Rott, Růžička & Guttmann a spol.

Patentová, známková a advokátní kancelář Praha

Ochrana autorských práv, vynálezů, atd. je důležitou součástí ochrany duševního vlastnictví, protože se často stávají objekty zneužití. V případě, že potřebujete řešit porušení práv od podání žalob až po samotné zastupování v oblasti práva soukromého či veřejného, obraťte se na advokátní kancelář Rott, Růžička & Guttmann a spol.


Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Je pro Vás právo španělská vesnice? Nevíte na koho se obrátit v případě problémů? Myslíte si, že ze zákona nemáte na nic nárok? V tom případě se můžete obrátit na FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o., která je zaměřená na poskytování komplexních právních služeb a to jak domácím, tak i zahraničním subjektům, mezi které se samozřejmě řadí i běžní občané.


FABIAN & PARTNERS  - Kompletní služby v oblasti insolvence i oddlužení

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

FABIAN & PARTNERS - Kompletní služby v oblasti insolvence i oddlužení

Jste věřitelem a marně vymáháte své peníze zpět? Pomoci vám může zkušený insolvenční správce. Toho najdete u společnosti FABIAN & PARTNERS. Pomůžeme vám v oblasti insolvence, s vyřízením potřebných dokumentů i se zastupováním na úřadech. Služby insolvenčního správce ale nenabízíme pouze věřitelům. Obrátit se na nás mohou i dlužníci. Těm nabízíme odborné poradenství i praktické rady, jak úspěšně zvládnout oddlužení.


Oddlužení manželů (osobní bankrot)

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

Oddlužení manželů (osobní bankrot)

Dostala se Vaše manželka či manžel do nepříznivé finanční situace, při které vznikly během Vašeho manželství dluhy? Máte strach z exekuce a nechcete, aby se neustále navyšovaly pokuty z dluhů? Doporučujeme společné oddlužení manželů podle insolvenčního zákona.


Další produkty a služby
Sepsání návrhu na povolení oddlužení a podání insolvenčního návrhu – pomoc při řešení dluhů

Sepsání návrhu na povolení oddlužení a podání insolvenčního návrhu – pomoc při řešení dluhů

Advokátní kancelář – JUDr. Šárka Apltauerová z Ostravy je uvedena v seznamu VESTA a v její kompetenci je možnost podání návrhu na povolení oddlužení i podání insolvenčního návrhu.