Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace

CZKBudova školy

Základní škola a Mateřská škola Družby poskytuje komplexní předškolní vzdělání a základní vzdělání od 1. po 9. třídu. Kapacita mateřské školy je 60 dětí a dochází do ní děti do věku 2, 5 let. Základní školu tvoří celkem 22 kmenových tříd. Děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí mají možnost navštěvovat jednu ze tří přípravných tříd, které jim usnadní vstup do základního vzdělávání. Ve škole se nachází speciální učebny pro výuku odborných předmětů, dvě tělocvičny, školní jídelna a družina. Naleznete nás na adrese Tř.Družby 1383/1, Karviná.

Mateřská škola:
- pro děti od 2, 5 let
- kapacita 60 dětí, rozdělených do tří oddělení
- nachází se v jednopatrové vilové budově obklopené zahradou s herními prvky pro děti a dostatečným prostorem pro volný pohyb dětí
- vlastní školní jídelna.

Základní škola:
- komplexní základní vzdělání od 1. po 9. třídu
- 22 kmenových tříd
- odborné učebny, interaktivní tabule
- dvě tělocvičny
- školní jídelna
- školní družina.

Přípravná třída:
- připravuje děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy
- organizovaná činnost dětí - různé druhy her, rozhovor, učení, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti.

Na škole působí školní poradenské pracoviště, které tvoří výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog a školní speciální pedagog.


Katalog firem:    

Mateřské školy

,  

Základní školy

,  
Štítky:

mateřská, základní škola, Karviná, jídelna, družina, přípravná třída, odborné učebny