Pomaturitní studium na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě

Vyšší odborná škola sociální v Ostravě nabízí pomaturitní studium v oboru Sociální práce a sociální pedagogika v denní, dálkové a kombinované formě studia, ukončené titulem DiS. Absolventi VOŠS mají vysokou míru uplatnění na trhu práce.

Tříleté studium na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě

VOŠS nabízí vzdělávací programy Sociální práce a Sociální pedagogika

Přihlaste se na pomaturitní studium na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě, kde nabízíme vzdělávací programy Sociální práce a Sociální pedagogika. Formu studia si vyberete podle vašich možností buď denní, dálkovou, distanční nebo kombinovanou. Absolventi získávají po tříletém studiu vyšší odborné vzdělání s titulem DiS. – Diplomovaný specialista v oboru Sociální práce a sociální pedagogika.

Vyšší odborná škola sociální Ostrava


Široké uplatnění absolventů VOŠS na trhu práce v tuzemsku i zahraničí

Tříleté studium na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě ve vzdělávacím programu Sociální práce umožní absolventům široké uplatnění na trhu práce jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Můžete se stát referentem státní správy, odborným sociálním pracovníkem, sociálním poradcem nebo koordinátorem pečovatelských služeb.

Tříleté studium na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě


VOŠS nabízí vysokoškolský způsob studia, přednášky, semináře, stáže, exkurze

Studiem vzdělávacího programu Sociální pedagogika, kromě všech možností z programu Sociální práce, navíc skýtá příležitost uplatnění jako asistent pedagoga, pedagog volného času, vychovatel internátu, školní družiny apod. Vysokoškolský způsob studia se skládá z přednášek, odborných seminářů, konzultací, cvičení a odborných stáží a exkurzí.

Vzdělávací programy Sociální práce a Sociální pedagogika


PODSTRÁNKY

Obchodní akademie Ostrava Mariánské-Hory

Obchodní akademie Ostrava Mariánské-Hory
Obchodní akademie v Ostravě nabízí středoškolské studium ekonomického směru

Vyšší odborná škola sociální Ostrava

Vyšší odborná škola sociální Ostrava
Pomaturitní studium na Vyšší odborné škole sociální v Ostravě

Pronájem prostor školy, ubytování

Pronájem prostor školy, ubytování
Pronájem učeben, auly, hřiště, tělocvičny, nabídka levného ubytování
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
WEBOVÁ STRÁNKA
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
www.oao.cz
Adresa

Adresa

Karasova 1140/16
Ostrava - Mariánské Hory 709 00

oa@oao.cz
+420 599 524 211


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha