Jiří Mečíř
PPS Liberec

CZKSlužby v PO a BOZP

Společnost PPS Liberec se postará o požární ochranu a bezpečnost práce v budově vaší firmy, v kanceláři nebo ve výrobním provozu. Zajistíme komplexní služby v PO a BOZP.

Služby:
- zajištění výkonu funkce technika PO a BOZP
- provádění preventivních požárních prohlídek odborně způsobilou osobou dle legislativně daných termínů
- školení zaměstnanců a vypracování dokumentace v oblastech PO a BOZP
- vypracování požárně bezpečnostních řešení k projektové dokumentaci staveb a rekonstrukcí objektů
- pravidelné preventivní kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
- identifikace a zhodnocení pracovních rizik a další...

Provozujeme také e-shop, kde nabízíme produkty související s požární ochranou a bezpečností práce ve vaší firmě nebo výrobním provozu.


Katalog firem:    

Hasicí a požární technika

,

Kurzy pro firmy

,
Štítky:

komplexní služby v PO a BOZP, požární ochrana, bezpečnost práce