Kateřina Prokopová
restaurátorka

CZKRestaurování obrazů

Jsem restaurátorka specializující se na restaurování a konzervace uměleckých děl z oboru výtvarných umění, patřící do národních kulturních památek. Která jsou součástí muzejních sbírek, galerií nebo soukromých sbírek.

K mé práci patří i provádění restaurátorských průzkumů na místě, kde se malba nachází, v případě nástěnných maleb.

Při práci v terénu využívám lešení i horolezeckou techniku z lana.


Katalog firem:    

Restaurátorské práce

,
Štítky:

restaurování a konzervace uměleckých děl