Vodní hospodářství, hutní provozy a strojírenství – projekčně inženýrská organizace

PROSPECT spol. s r.o.

Vodní hospodářství, hutní provozy a strojírenství – projekčně inženýrská organizace

Dodávky technologických celků v oblasti vodního hospodářství a průmyslu

Společnost PROSPECT ENERGO a.s. působí jako dceřiná společnost firmy PROSPECT spol. s r.o. a orientuje se na přípravu a realizaci generálních a finálních dodávek technologických celků pro vodohospodářské stavby, chemický a potravinářský průmysl, technologické a technické vybavení budov a průmyslových provozů.

Dodání technologických celků pro ČOV - PROSPECT ENERGO a.s.

Automatizované technologické celky, úpravny vod, čerpací stanice, ČOV

Společnost PROSPECT ENERGO a.s. obstarává komplexní dodávky v oblasti realizace automatizovaných technologických celků. Zabývá se řešením řídicí technologie objektů vodního hospodářství a realizací potrubních rozvodů úpraven vod, čerpacích stanic, čistíren odpadních vod a dalších technologických objektů.

Dodávky technologických celků pro vodohospodářské stavby


Distribuce pitné a technologické vody, dodání technologických celků pro ČOV

K stěžejním činnostem naší společnosti PROSPECT ENERGO a.s. patří rovněž distribuce a konečné dodávky pitné vody, návrh a realizace průmyslových provozů včetně dodávek technologické vody v hutích a strojírenských zařízeních. V rámci rekonstrukcí i výstavby nových čistíren odpadních vod zajišťujeme dodávky technologických celků, čerpacích zařízení a provozních zařízení.

Čerpací stanice pro vodárenské systémy


Bioplynové stanice, ohřev vody, efektivní a bezpečná řešení pro chemický průmysl

Zabýváme se realizací kompletních bioplynových stanic různých typů - bioplynové stanice pro čistírny odpadních vod, odpadové či zemědělské bioplynové stanice. Navrhujeme optimální řešení ohřevu TUV prostřednictvím výměníkových stanic nebo samostatných topných okruhů. Efektivní a bezpečné řešení přinášíme i chemickému průmyslu - skladování, ředění a míchání kapalných chemikálií včetně jejich transportu potrubím.

Realizace bioplynových stanic, návrhy a realizace chemického průmyslu


PODSTRÁNKY

Projekty

Projekty
Projektová dokumentace staveb, dodávky automatizovaných technologických celků

Realizace

Realizace
Kompletní realizace staveb a dodávky technologií včetně montáže, software, kontroly a servisu

Prospect Energo

Prospect Energo
Dodávky technologických celků v oblasti vodního hospodářství a průmyslu
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře
WEBOVÁ STRÁNKA PROSPECT spol. s r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
PROSPECT spol. s r.o.
www.prospect.cz
Adresa

Adresa

Výstavní 2224/8
Ostrava - Mariánské Hory 709 00

prospect@prospect.cz
+420 596 616 500


Najdete nás také zde:

ARES
captcha