Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje


Základním úkolem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi.

Dále se podílí na plnění a organizování úkolů požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a dalších úkolů.

Hasičská stanice Ostrava - Zábřeh byla slavnostně otevřena v únoru 1989.

Naše jednotka se specializuje na nejsložitější technické zásahy a zásahy spojené s unikem nebezpečných látek. Příslušnici jednotky tvoři personální základnu pro speciální odřady:

- Vyhledávání a záchrana osob ze zřícených budov (USAR – Urban Search and Rescue)
- Velkokapacitní čerpání při záplavách (HCP – High Capacity Pumping)
- Řešeni rozsáhlých výpadků elektrické energie (EG – Electric Generator).

V hasebním obvodu stanice jsou všechny druhy specifických objektů.

Hasební obvod stanice:
Výškovice, Proskovice, Stará Bělá, Vítkovice, Zábřeh, Polanka nad Odrou, Nová Ves, Hulváky, Klimkovice, Vřesina u Bílovce, Kunčice.

Chráníme životy a zdraví obyvatel před požáry a jinými mimořádnými událostmi

Chráníme životy a zdraví obyvatel před požáry a jinými mimořádnými událostmi

Provádíme technické zásahy a zásahy spojené s unikem nebezpečných látek

Provádíme technické zásahy a zásahy spojené s unikem nebezpečných látek

Vyhledáváme a zachraňujeme osoby ze zřícených budov

Vyhledáváme a zachraňujeme osoby ze zřícených budov

Zasahujeme nejen při požárech, živelných pohromách či autonehodách

Zasahujeme nejen při požárech, živelných pohromách či autonehodách

AKTUÁLNÍ MICROSITE

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, prevence požáru, pálení klestí, dopravní info

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, prevence požáru, pálení klestí, dopravní info
Podílíme se na plnění a organizování úkolů požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a další služby.
POBOČKY
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
WEBOVÁ STRÁNKA
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
www.hzscr.cz
Adresa

Adresa

Vyškovická 2995/40
Ostrava - Zábřeh 700 30

podatelna@hzsmsk.cz
+420 950 730 311


Najdete nás také zde:

InstagramTwitterARES
captcha