Nákladní doprava zajišťuje rozvoz zboží po celé České republice, k čemuž jsou nutné nástavby nákladních motorových vozidel. Chladírenské, mrazírenské, valníkové, sklápěcí, skříňové či TV přenosové nástavby je možné zrealizovat takřka na každý nákladní vůz.

Konštrukčné práce v strojárstve Výroba a hutnícke spracovanie kovov Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Inžinierska činnosť v hutníctve a strojárstve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojárenstva Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

Vykonávanie zváracích prác Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Výroba motorových vozidiel a príslušenstva Inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Zhotovovanie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti ...

Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Prenájom dopravných prostriedkov

Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Prenájom pozemných dopravných prostriedkov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Nákladná cestná doprava ...