Ubytovny jsou nejlevnějším typem trvalého i dočasného ubytování. Ubytování je možné na dny, týdny, měsíce i roky. Součástí je televize, kuchyňka, vlastní koupelna a mnohdy i Wi-Fi připojení. Pravidelný úklid, praní prádla a parkování je samozřejmostí.

Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom Veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi Veľkoobchod s poľnohodárskymi základnými produktami Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne ...

Administratívne práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Kopírovacie a reprografické práce Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie výstav v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Organizovanie kurzov a školení v ...

Pohostinská činnosť Výroba pekárenských výrobkov Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné, marketingové a propagačné služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Organizovanie kultúrnych a ...

Poskytovanie stravovacích a pohostinských služieb Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských a stravovacích činností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Ostatní ubytování a ostatní dočasné ubytování

Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu ...

Prenájom motorových vozidiel Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Kúpa tovaru na ...

Prenájom strojov, prístrojov, výpočtovej techniky, kopírovacích strojov, tlačiarní, motorových vozidiel a dopravných zariadení Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá ...

Skladovanie Factoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Predaj jedov a žieravín Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Prevádzkovanie výdajne stravy Prieskum trhu a verejnej mienky Upratovacie a čistiace služby Maliarske a natieračské práce Reklamné a ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Predaj leteckých prepravných služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie čistiarne a práčovne Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Služby požičovní Fotografické služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v ...

Pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/ Prevádzkovanie telovýchovných zariadení - plaváreň, telocvičňa, sauna Prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami /upratovanie, podateľňa/ Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti a predaj /maloobchod, veľkoobchod/ Zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov Prevádzkovanie sauny Pohostinská činnosť Internetová čitáreň Prevádzkovanie solária Opravy plynových zariadení Opravy elektrických zariadení Prevádzka športových zariadení Reklamná a propagačná činnosť Prenájom ...

Ubytovacie služby Zámočnícke práce Kovoobrábačské práce Prenájom hnuteľných vecí Maliarske a natieračské práce Omietkárske a betonárske práce Sprostredkovanie dopravy - špedícia Montáž a demontáž oceľových konštrukcií Obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vykonávanie ...

Sprostredkovanie obchodu Kúpa, predaj a prenájom lodí Prenájom osobných automobilov Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Čistenie budov - upratovacie práce Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania Personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu Sprostredkovanie ...

Upratovacie služby Správa bytového, alebo nebytového fondu Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj elektroinštalačného a priemyselného tovaru Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb Sprostredkovanie predaja a kúpy nehnuteľností, prenájmu nehnuteľností Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Chov vybraných druhov zvierat Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Ubytovacie služby bez ...

Prieskum trhu Prenájom automobilov Manipulácia s tovarom Vedenie účtovníctva Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejného skladu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na ...

Výkon činnosti stavebného dozoru Výroba stavebných hmôt a dielcov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Projektovanie elektrických zariadení Výroba strojov s mechanickým pohonom Marketing a podnikateľské poradenstvo Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Uschovávanie písomností nearchívnej povahy Montáž a ...

Prieskum trhu Reklamná činnosť Vedenie účtovníctva Automatizované spracovanie údajov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Zhotovovanie www stránok v rozsahu voľnej živnosti Revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení Revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení Ubytovacie služby ...

Finančný leasing Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prekladateľské a tlmočnícke služby z ...

Vedenie účtovníctva Reklamná a propagačná činnosť Kalkulácie a rozpočty v stavebníctve Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Kresličské práce a grafické práce na počítači Činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy ...