Využijte montáž světelných signalizačních zařízení jako jsou semafory a návěstidla, svislé dopravní značení mezi které patří výstražné značky, značky upravující přednost, zákazové značky, příkazové značky a informativní značky a vodorovné dopravní značení.

Prodej, pronájem: - dopravní značky - dopravní značení - parkovací zábrany - dopravní kužely - zrcadla.

Technické činnosti v dopravě, služby: - vodorovné dopravní značení komunikací, parkovišť a ostatních ploch.

Dopravní značení: - vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích: buď obnova stávajícího nebo zřízení nového dle požadavků objednatelů - svislé dopravní značení - přechodné dopravní značení - bezpečnostní prvky. - bezpečnostní značení v halách - značení cest, manipulačních prostor

Výroba, prodej: - natahovací zařízení pro vozidla kategorie N1. Prodej: - přestavěná vozidla a nosiči kontejnerů. Oprava nákladních vozidel. Autopůjčovna: - dodávkobých a kontejnerových vozidel do 3, 5t.

Vyrábíme a prodáváme výstražná bezpečnostní zařízení pro použití na pozemních komunikacích..

Velkoobchod, maloobchod, prodej: -dopravní zrcadla -interiérová zrcadla

Výroba: - optoelektronické automatizační techniky - bezpečnostní světelné závory - laserové měřící techniky.

Odpadové hospodářství: - nakládání, třídění a odvoz odpadů - sběrný dvůr - čištění komunikací. Plakátování, pneuservis. Údržba, opravy: - místní komunikace - dopravní značení - odvoz fekálií - veřejné osvětlení - dětská hřiště - terénní úpravy. Výroba a distribuce tepla: - dodávky tepla a TUV z městských kotelen. Provoz ...

Pronájem: - značení vodorovné, svislé, značky, dopravní, reklama.

Služba NONSTOP tel.602571312, 602582325 pobočka Břeclav SIGNEX KH 777595989 pobočka Třebíč SIGNEX CZ 603812506 Společnost je držitelem certifikátu managementu jakosti ISO 9001:2001 s obhajobou v r. 2008 a certifikovaný člen asociace ČMADZ. Půjčovna, pronájem, montáž: -dopravní značky, dopravní zařízení -bezpečnostní systémy na ...

Dopravní značení - svislé - vodorovné - přechodné Půjčovna stavební mechanizace - bourací kladiva - elektrocentrály - vibrační desky - vibrační pěch - odvlhčovače - topidla - čerpadla - pily - kotouče a mnoho dalších druhů nářadí, nástrojů a strojů Autodoprava - maloobjemová doprava - velkoobjemová doprava

Služby: Místní komunikace, čistota města a vodní hospodářství, kam patří - drobné opravy komunikací a chodníků - zimní údržba komunikací - údržba a oprava zábradlí a lávek, dopravního značení, lavičeka košů - strojní a ruční čištění města, vývoz košů - oprava a údržba kašny, dešťových vpustí, funkčních studní - provoz a údržba ...

Parkovací systémy: - parkovací automaty - parkovací hodiny - závorové systémy - vybavení parkovacích domů. Dopravní řídící systémy: - světelná signalizace - dopravní počítače - preference MHD - naváděcí systémy - tunelové systémy - dálniční systémy.

Správa a údržba silnic. Dispečerské pracoviště Plačice Tel.:495 540 256 Tel.:495 540 211 Tel.:725 393 008 Nové Město Tel.:495 484 547

Výstavba, údržba, opravy: - komunikace - parkoviště - odstavné plochy - zpevněné plochy -kanálové armatury. Výroba, prodej: - asfaltové směsi - dopravní značení: - svislé - vodorovné - ochranné zábradlí.

Pronájem, prodej, instalace, údržba: - dopravní značení - uzávěry vozovek - světelné zábrany - světelná signalizace.

Služby města. Technické služby. •Oblast dopravního značení a veřejného osvětlení •Oblast komunikací •Oblast odpadového hospodářství •Oblast údržby na zařízeních města •Oblast zeleně •Oblast zimní údržby •Oblast dětských a sportovních hřišť a ostatních činností

Spravování veškerého komunikačního majetku hlavního města Prahy. Správa a údržba silnic a komunikací

Služby: -opravy a údržba komunikací -dopravní značení vodorovné, svislé -zemní práce -zajištění zimní údržby.

Technické služby. Komunální služby. Správa a údržba: - veřejné komunikace - veřejná zeleň - veřejné osvětlení - dopravní značení. Svoz a likvidace komunálního odpadu. Elektromontážní a zámečnické práce. Pohřební služba ARON.