Rychlost, preciznost a maximální bezpečí. Tyto specifikace platí jak pro zasilatelství, tak obecně pro kurýrní přepravu. Přeprava se může postarat jak o klasické balíky, tak o nadrozměrné náklady anebo urgentní zásilky, jako cenná psaní a podobně.

Skladovanie Zasielateľstvo Prevádzkovanie solária Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Upratovacie práce Donášková služba Pohostinská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Prenájom motorových vozidiel a ich príslušenstva Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu ...

Finančný leasing Agentúrna činnosť Sekretárske služby Počítačové služby Marketing a prieskum trhu Prenájom nehnuteľností Podnikateľské poradenstvo Povrchové ozdobné tetovanie Prenájom hnuteľného majetku Nákup a predaj nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie ...

Kuriérske služby; Sťahovacie služby; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla; Prenájom hnuteľných vecí

Klampiarstvo Zámočníctvo Zasielateľstvo Prenájom strojov a prístrojov Maloobchod so stavebným materiálom Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba stavebných prvkov z betónu Veľkoobchod so stavebným materiálom Prenájom stavebných strojov a zariadení Montáž vyhradených plynových zariadení Výroba a opravy poľnohospodárskych ...

Leasing motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Finančný leasing všetkých druhov tovarov, na ktoré sa nevyžaduje osobitné povolenie Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v ...

Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Reklamné a marketingové služby Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Prevádzkovanie športových zariadení Prenájom hnuteľných vecí Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Kuriérske služby Počítačové služby Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Oprava ...

Kuriérske služby Sťahovacie služby Donášková služba Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Údržba ...

Zasielateľstvo Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Kuriérske služby Oprava karosérií Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských ...

Skladovanie; Kuriérske služby; Sťahovacie služby; Faktoring a forfaiting; Prenájom hnuteľných vecí; Vykonávanie odťahovej služby; Čistiace a upratovacie služby; Uskutočňovanie stavieb a ich zmien; Prípravné práce k realizácii stavby; Baliace činnosti, manipulácia s tovarom; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Kuriérske služby Donášková služba Administratívne služby Vydavateľská činnosť Dopravná zdravotná služba Sprievodca cestovného ruchu Poskytovanie poštových služieb Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Výroba mäsových výrobkov Služby verejných nosičov a poslov Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Sprostredkovanie ovocia a zeleniny /mimo prev.jednotky/ Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Nákup a predaj mäsa a mäsových ...

Kováčstvo Zasielateľstvo Finančný leasing Opravy karosérií Upratovacie práce Spracovanie údajov Zváračské práce Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Činnosť účtovných poradcov Výmena skiel motorových vozidiel Intrastat - administratívne práce Opravy cestných motorových ...

Kuriérske služby Vedenie účtovníctva Prenájom nehnuteľností Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Inžinierska činnosť v stavebníctve Kresličské a grafické práce v stavebníctve Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve Informatívne testovanie, ...

Zasielateľstvo Požičovňa motorových vozidiel Maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovanie obchodu a komi- sionálny predaj s motorovými vozidlami a náhradnými dielmi

Realitná kancelária Vedenie účtovnej evidencie Prenájom motorových vozidiel; Ekonomické, organizačné a finančné poradenstvo; Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti; Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Služba verejných nosičov a poslov v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Zasielateľstvo Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok Sprostredkovateľská činnosť v ...

Baliaca činnosť Manipulácia s nákladom Skladovanie a uskladňovanie Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie služieb vodiča motorového vozidla Distribúcia periodických a neperiodických publikácií Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinskej ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod); Kuriérske služby; Donášková služba; Služby požičovní; Reklamné a marketingové služby; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; Poskytovanie služieb v ...

Zasielateľstvo Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Donášková služba Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Výroba chuťových prísad a korenín Služby súvisiace so skrášľovaním tela Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských ...