DELTA SHIPPING AND TRADING, spol. s r.o.

Lodní přeprava nabízí transport zásilek na kratší i delší vzdálenosti, nejčastěji však mezinárodně. Dokáže přepravit jakýkoliv typ standardní i nadrozměrné zásilky. Pevné, kapalné i plynné látky nejsou tedy pro dopravu říční i námořní žádnou překážkou.

Mezinárodní, vnitrostátní spedice: - letecká - námořní přeprava - silniční doprava. Kurýrní služby Expresní tiskárna.

Mezinárodní přeprava: expresní, letecká, námořní, silniční a železniční doprava.

Nákladní doprava - spedice, logistika, přeprava: - tuzemská, vnitrostátní - zahraniční, mezinárodní celý svět (zejména Itálie, Německo, Benelux, Francie, Polsko a jiné) - letecká, námořní. Skladování, sklad včetně skladové evidence, logistické služby (rozdělování zásilek a distribuce - celní deklarace - přeprava ADR. Skladování, ...

Doprava, služby: - nákladní autodoprava vnitrostání i mezinárodní - námořní - letecká.

Mezinárodní přeprava: - doprava silniční, letecká, železniční, námořní, kombinovaná - spedice - přeprava kusových zásilek i celovozová přeprava - sběrná služba - ADR, nadrozměrné zásilky, zásilky v teplotním režimu Logistika ( překládka a uskladnění zboží, balení zásilek) Celní služby (vystavení celních dokumentů, ...

Mezinárodní spedice a logistika. Celoevropská nákladní doprava. Vnitrostátní expedice kusových nákladů. Letecké zásilky. Námořní zásilky.

Doprava: -silniční -kamionová -expresní kusová (individuální) -sběrná -letecká -kurýrní -cargo -námořní -kontejnerová -kusová -konvenční -jakékoliv jejich kombinace. Mezinárodní spedice.

Prodej průmyslových řetězů: - válečkové řetězy standardní a nestandardní.

Zasilatelství, spedice: - mezinárodní i vnitrostátní - celovozové i kusové zásilky - logistika. Celní deklarace. Skladování: - sklad, volný oběh, celní sklad, daňový sklad - distribuce - silniční, letecká, vodní, železniční přeprava. Prodej řetězů: - válečkové, pouzdrové, gallové, fleyberové, speciální.

Vnitrostátní a mezinárodní přeprava: -sběrná služba -skladování, rozdělování a rozvoz zásilek -letecká a námořní přeprava -kompletní celní odbavení -na požádání a speciální a chladící návěsy.

Přeprava, doprava: - silniční - námořní - letecká - železniční Spedice, skladování.

Železniční přeprava. Námořní přeprava. Silniční přeprava. Říční přeprava. Letecká přeprava. Kombinovaná přeprava. Skladovací a logistické služby.

Výroba, dodávka a montáž: - technologické celky a zařízení pro těžbu a zpracování štěrkopísku a drceného kameniva. Plovoucí těžební stroje. Plavidla a plovoucí zařízení. Pásové dopravníky.

Doprava: -námořní,kontejnerová -kamiónová,železniční,letecká,říční, tranzitní -přepravy veletržních a výstavních exponátů. Sběrná služba. Celní odbavení. Mezinárodní zasilatelství. Spedice Logistika,skladování