Taxislužby nabízí komplexní servis transportních služeb osob, ale i předmětů. Odvoz na letiště, z nemocnice nebo z nákupního centra. K dispozici je jak vnitrostátní, tak i mezinárodní taxislužba, ale i přeprava menších balíků z jednoho místa na druhé.

Prenájom motorových vozidiel Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Povrchová ochrana kovových a nekovových materialov

Sprostredkovanie obchodu Výroba odevov a odevných doplnkov Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Poriadanie športových a kultúrnych akcií Prenájom a požičiavanie motorových vozidiel Prenájom a požičiavanie strojov a zariadení Pohostinská činnosť v rozsahu voľných živností Predaj pesticídov a ...

Zasielateľstvo Oprava karosérií Skladovacie služby Poskytovanie colných záruk Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Oprava a údržba motorových vozidiel Maloobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu podnikania Poskytovanie colno deklaračných služieb Veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Prevádzkovanie čerpacej stanice Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková ...

Zasielateľstvo Obkladanie stien Omietkárske práce Špedičná činnosť Montáž sadrokartónu Predaj pohonných hmôt Demolačné a zemné práce Prenájom hnuteľných vecí Skladovanie a uskladňovanie Prenájom motorových vozidiel Čistenie motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Reklamná a propagačná činnosť Aministratívne a sekretárske ...

Upratovacie práce Inzertná činnosť Faktoring a forfaiting Navrhovanie interiérov Výroba drevených obalov Prekladateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Výroba drobných výrobkov z dreva Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Pílenie, hobľovanie ...

Prieskum trhu Zasielateľstvo Skladovacia činnosť Faktoring a forfaiting Sprostredkovanie dopravy Reklamná a propagačná činnosť Prenájom nákladných a osobných motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj nákladných a osobných motorových vozidiel Obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu ...

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Kuriérske služby Sťahovacie služby Donášková služba Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných ...

Zasielateľstvo Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Spracovanie dreva Ošetrovanie rastlín Nájom a prenájom strojov Výroba biopalív a peliet Oprava strojov a zariadení Prevádzkovanie jazdeckej školy Kovovýroba a zámočnícke práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Oprava cestných motorových vozidiel Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Nepravidelná osobná cestná doprava, vykonávaná cestnými osobnými ...

Inzertné služby Výkopové práce Kopírovacie služby Fotografické služby Leasingová činnosť Administratívne práce Demolácie a zemné práce Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Grafické práce výpočtovou technikou Prenájom reklamných priestorov a plôch Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Prenájom ...

Prieskum trhu Predaj na trhoch Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Pranie a žehlenie bielizne Prenájom motorových vozidiel Čistiace a upratovacie práce Finančný a operačný leasing Prenájom priemyselného tovaru Činnosť účtovných poradcov Výroba nealkoholických nápojov Predaj nápojov na priamu ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Automatizované spracovanie údajov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť ...

Usporadúvanie výstav Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Sadovnícke práce a úprava zelene Organizovanie školení, kurzov a seminárov Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj tovaru prostredníctvom internetu Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Činnosť ...

Skladovanie Faktoring a forfaiting Administratívne práce Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Finančný a operatívny prenájom Reklamná a propagačná činnosť Čistenie budov, upratovacie práce Organizovanie školení, kurzov a seminárov Vydavateľská činnosť v rozsahu ...

Špeditérstvo Reklamná činnosť Fotografické služby Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prekladateľská činnosť Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Rozmnožovanie nahratých nosičov Propagačná a výstavnícka činnosť Viazanie ...

Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Prenájom ...

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy - taxi rádiodispečing

Reklamná činnosť Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy - taxirádiodispečing Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Výkon činnosti stavbyvedúceho Reklamná a propagačná činnosť Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Montáž a servis ...

Skladovanie Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Čistiace a upratovacie služby Prenájom stavebnej mechanizácie Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...