Využijte služeb bytového architekta, pokud potřebujete vypracovat dispoziční řešení interiérů, barevné řešení, 3D vizualizace, projektovou dokumentaci a finální realizaci s použitím moderního a atypického nábytku. Všechny služby pro útulný a moderní domov!

Radovan Preis - divadelní opony a závěsy
Společnost Radovan Preis má dlouholeté zkušenosti se šitím divadelních opon, závěsů a dalšího textilního vybavení divadel, kulturních zařízení, kin a společenských domů. Šijeme i do televizních studií, pro školy, umělecké školy, nahrávací studia, obřadní síně, cirkusy, církevní objekty či venkovní steage pro kapely a jiné venkovní zařízení. Šijeme ...
Radovan Preis - divadelní opony a závěsy
Marketing a prieskum trhu Organizovanie kurzov, seminárov, školení Grafická činnosť na počítači podľa predlohy Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí Inžinierska ...

Prieskum trhu Fotografické služby Reklamná a propagačná činnosť Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v ...

Kresličské práce Vedenie účtovníctva Zariaďovanie interiérov nábytkom Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prieskum trhu a verejnej mienky - marketing Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Prípravné práce k realizácii stavby Činnosť podnikateľských, ekonomických a organizačných poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Obstarávateľské služby spojené so správou a údržbou nehnuteľností Prenájom nehnuteľností spojený s ...

Kováčstvo Rezanie závitov Metalizácia kovov Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne práce Vydavateľská činnosť Výroba kovového nábytku Činnosť colného deklaranta Reklamné a marketingové služby Výroba brán a prvkov na oplotenie Chemické černenie kovov, odmasťovanie Ubytovacie služby v rozsahu voľnej ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Návrhy a realizácia drobných interiérových doplnkov z plastickej folie Montáž a demontáž výstavníckych stánkov z vopred pripravených dielov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná, propagačná a leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poradenská činnosť v oblati energetiky Usporadúvanie kurzov, školení a seminárov Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava Výroba stavebných hmôt a stavebných dielcov Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej ...

Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia Kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení Poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky, inštalácia programového vybavenia a spracovanie počítačovej grafiky

Prenájom a predaj lešenia Sprostredkovateľská činnosť Obstarávateľská činnosť v stavebníctve Obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva Vykonávanie bytových, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Automatizované spracovanie údajov Kancelárske a sekretárske služby Grafické práce a projekcia na počítači v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Automatizované spracovanie dát Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z ...

Prieskum trhu Upratovacie práce Mediálne poradenstvo Marketing a manažment Vedenie účtovníctva Výsadba a údržba zelene Kancelárske a sekretárske práce Automatizované spracovanie údajov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Zemné, výkopové a búracie práce Prevádzkovanie nevýherných automatov Rozpočtové práce a kalkulácie stavieb Poradenská ...

Sprostredkovateľská činnosť Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) Komplexná inžinierska a konštrukčná činnosť v oblasti strojárenstva Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Sprostredkovanie obchodu Kúpa, predaj a prenájom lodí Prenájom osobných automobilov Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Čistenie budov - upratovacie práce Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania Personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu Sprostredkovanie ...

Prieskum trhu a verejnej mienky, marketing Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Viazanie kytíc a vencov Prevádzkovanie pohrebiska Prevádzkovanie pohrebnej služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Zabezpečenie hudobnej produkcie a slovného prejavu pri spoločenských a rodinných udalostiach so súhlasom autora Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Upratovacie práce Kopírovacie služby Administratívne práce Sprostredkovanie dopravy Sprostredkovanie obchodu Zemné a búracie práce Prenájom pracovných strojov Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie čerpacích staníc Organizovanie školení a seminárov Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Montáž a ...

Výkon činnosti stavebného dozoru Výroba stavebných hmôt a dielcov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Projektovanie elektrických zariadení Výroba strojov s mechanickým pohonom Marketing a podnikateľské poradenstvo Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Uschovávanie písomností nearchívnej povahy Montáž a ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie ...

Faktoring a forfaiting Administratívne práce Automatizované spracovanie dát Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Organizovanie školení, kurzov a výstav Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská a konzultačná činnosť v ...

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva Sprostredkovanie obchodu a služieb a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Vypracovanie dokumentácie technického, technologického a energetického vybavenia týchto ...