Architektonické a designérské služby

(záznamy 1/25 z 137)  strana 1 / 6

Využijte služeb bytového architekta, pokud potřebujete vypracovat dispoziční řešení interiérů, barevné řešení, 3D vizualizace, projektovou dokumentaci a finální realizaci s použitím moderního a atypického nábytku. Všechny služby pro útulný a moderní domov!

Zocom, s.r.o.

Zocom, s.r.o.

Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností Príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho ...

Voka - VPÚ, s.r.o.

Voka - VPÚ, s.r.o.

Špecialista požiarnej ochrany Inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve Inštalácovanie a opravy elektrických rozvodov s nižším ako bezpečným napätím Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia

V.A.S.T., s.r.o.

V.A.S.T., s.r.o.

Reklamné činnosti Upratovacie služby Prenájom automobilov Faktoring a forfaiting Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Navrhovanie a zariaďovanie interiérov Veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi Sekretárske služby vrátane kopírovacích prác Predaj nápojov na priamu konzumáciu ...

Tyco Fire & Integrated Solutions (Slovakia), s.r.o.

Tyco Fire & Integrated Solutions (Slovakia), s.r.o.

Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s ...

Turza Production, s.r.o.

Turza Production, s.r.o.

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Transmission Lines Projects, s r.o.

Transmission Lines Projects, s r.o.

Sprostredkovateľská činnosť Sprostredkovanie montážnych a meracích činností el.vedení a optotrás Obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod Obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod Poskytovanie software - predaj hotových programov na základezmluvy s autormi alebo ...

TeniSta, s.r.o.

TeniSta, s.r.o.

Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania Prevádzkovanie a prenájom verejných telovýchovných zariadení Organizovanie tenisových kurzov, turnajov, športových súťaží a exhibícií Konzultačná, poradenská, metodická ...

Tectum, s.r.o.

Tectum, s.r.o.

Inžinierska činnosť Stavebno-montážne práce Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností Vykonávanie stav.prác vo výškach horolezec.technikou Sprostr.,nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Vykonávanie inžinierských stavieb(vrátane vybav.sídl.celkov)

Tebodin Slovakia, s.r.o.

Tebodin Slovakia, s.r.o.

Reprografické práce Sprostredkovateľská činnosť Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve Poradenská činnosť v oblasti energetiky a životného prostredia Prenájom nehnuteľností ...

Synergies architects, s.r.o.

Synergies architects, s.r.o.

Marketing a prieskum trhu Organizovanie kurzov, seminárov, školení Grafická činnosť na počítači podľa predlohy Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí Inžinierska ...

Stavkonzulta, s.r.o.

Stavkonzulta, s.r.o.

Prieskum trhu a verejnej mienky Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poradenská činnosť v oblati energetiky Usporadúvanie kurzov, školení a seminárov Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava Výroba stavebných hmôt a stavebných dielcov Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej ...

Statická projekcia spoločnosť s ručením obmedzeným - Stapro, s.r.o.

Statická projekcia spoločnosť s ručením obmedzeným - Stapro, s.r.o.

Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia Kompletizácia počítačových sietí a hardware s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení Poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky, inštalácia programového vybavenia a spracovanie počítačovej grafiky

Spoth, s.r.o.

Spoth, s.r.o.

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z ...

ST-Projekt, s.r.o.

ST-Projekt, s.r.o.

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná ...

Slovreal-CS, s.r.o.

Slovreal-CS, s.r.o.

Upratovacie práce Kopírovacie služby Administratívne práce Sprostredkovanie dopravy Sprostredkovanie obchodu Zemné a búracie práce Prenájom pracovných strojov Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie čerpacích staníc Organizovanie školení a seminárov Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Montáž a ...

Skanska SK, a.s.

Skanska SK, a.s.

Výkon činnosti stavebného dozoru Výroba stavebných hmôt a dielcov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Projektovanie elektrických zariadení Výroba strojov s mechanickým pohonom Marketing a podnikateľské poradenstvo Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Uschovávanie písomností nearchívnej povahy Montáž a ...

Simply, s.r.o.

Simply, s.r.o.

Faktoring a forfaiting Administratívne práce Automatizované spracovanie dát Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Organizovanie školení, kurzov a výstav Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská a konzultačná činnosť v ...

Siebert + Talaš, spol. s r. o.

Siebert + Talaš, spol. s r. o.

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Sikard spol. s r. o.

Sikard spol. s r. o.

Výstavníctvo Vydávanie tlačovín a publikácií Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe Urbanistické, interiérové, grafické a dizajnérske práce Poradenské služby v oblasti investičnej a inžinierskej činnosti Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti

SBN Design, s.r.o.

SBN Design, s.r.o.

Fotografické služby Počítačové služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava ...

Sanierungsteam eu, s.r.o.

Sanierungsteam eu, s.r.o.

Skladovanie Kuriérske služby Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Správa počítačových sietí Čistiace a upratovacie služby Automatizované spracovanie dát Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie športových zariadení Prípravné práce k realizácii stavby Nákup, predaj a prenájom ...

Rules, s.r.o.

Rules, s.r.o.

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Technicko-organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a ...

Rezoom, a.s.

Rezoom, a.s.

Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Prípravné práce k realizácii stavby - demolačné práce bez použitia trhavín, výkopové a zemné práce Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Reprima, s.r.o.

Reprima, s.r.o.

Inžinierska činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Vykonávanie priemyselných stavieb Vykonávanie inžinierských stavieb Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Zabezpečenie organizovania kurzov, prednášok a školení Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti a predaj Poradenská a konzultačná činnosť v investičnej ...

Renosan, s.r.o.

Renosan, s.r.o.

Vedenie účtovníctva Administratívne práce Údržba a úprava zelene Prenájom strojov a prístrojov Automatizované spracovanie údajov Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva Poradenská činnosť v oblasti vedenia účtovníctva Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej ...

(záznamy 1/25 z 137)  strana 1 / 6