Využijte služeb bytového architekta, pokud potřebujete vypracovat dispoziční řešení interiérů, barevné řešení, 3D vizualizace, projektovou dokumentaci a finální realizaci s použitím moderního a atypického nábytku. Všechny služby pro útulný a moderní domov!

Radovan Preis - divadelní opony a závěsy
Společnost Radovan Preis má dlouholeté zkušenosti se šitím divadelních opon, závěsů a dalšího textilního vybavení divadel, kulturních zařízení, kin a společenských domů. Šijeme i do televizních studií, pro školy, umělecké školy, nahrávací studia, obřadní síně, cirkusy, církevní objekty či venkovní steage pro kapely a jiné venkovní zařízení. Šijeme ...
Radovan Preis - divadelní opony a závěsy
Sprostredkovanie obchodu a služieb Inžinierska činnosť v stavebníctve (mimo vybraných činností vo výstavbe) Poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v investičnej výstavbe Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Energetická certifikácia pre miesto spotreby energie: tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb ...

Požičovňa automobilov Automatizované spracovanie údajov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Činnosť stavbyvedúceho Pozemné stavby Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu Prednášková a školiaca činnosť v rozsahu živnosti ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Inžinierska činnosť v strojárstve Výroba kovových konštrukcií a ich častí Sprostredkovanie služieb v stavebníctve, strojárstve Počítačová grafika - kresličské a grafické práce Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Inžinierska činnosť v stavebníctve (okrem vybraných činnosti v ...

Výkon činnosti stavebného dozoru Pozemné stavby Inžinierske stavby - dopravné stavby ( zariadenia dopravných stavieb a systémov), potrubné a iní liniové stavby Projektovanie elektrických zariadení v rozsahu : - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - objekty s nebezpečenstvom výbuchu - zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov Grafické ...

Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Kopírovacie a plotrovacie práce Sprostredkovanie obchodu a služieb Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním Prípravné práce pre stavbu, zemné práce a demolácie Reklamná, propagačná, informačná a inzertná činnosť Osadzovanie okien a dverí (bez úpravy stavebných otvorov) Organizovanie a usporadúvanie kurzov, seminárov a školení Betonárske práce (prístupové cesty, ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých ...

Prípravné práce pre stavbu Prenájom strojov a zariadení Sprostredkovanie obchodu a služieb Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej Podnikateľské poradenstvo v projekčnej a stavebnej činnosti Vykonávanie bytových, občianskych, inžinierských a priemyselných stavieb Inžinierska činnosť v stavebníctve / okrem vybraných činností vo výstavbe ...

Administratívne služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: - tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov - vykurovanie a príprava teplej vody

Výroba výrobkov z plastu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výkon činnosti stavbyvedúceho Inžinierske stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výkon činnosti vedenia ...

Prenájom hnuteľných vecí Konštruktérske a grafické práce Administratívne a rozmnožovacie práce Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Výroba kovových konštrukcií a ich častí Výroba betónových výrobkov, prefabrikátov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu Uskutočňovanie ...

Vydavateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, športových ...

Finančný prenájom Sprostredkovanie obchodu a služieb Obchodná činnosť s knihami a časopismi Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí Obchodná činnosť s kozmetickými výrobkami Poradenská a inžinierska činnosť v stavebníctve Prenájom motorových vozidiel a iných dopravných zariadení Obchodná činnosť s výrobkami zo skla, keramiky, s ...

Reklamná činnosť Výroba tovaru z plastov Výroba drevených obalov Výroba káblov a vodičov Výroba bicyklov a hračiek Prenájom strojov a prístrojov Výroba tovaru z papiera a lepenky Projektová činnosť v strojárstve Inžinierska činnosť v strojárstve Výroba drobných úžitkových predmetov z dreva Obchodná činnosť - hutný a stavebný ...

Vedenie účtovníctva Automatizované spracovanie dát Projektovanie pozemkových úprav Geodetické a kartografické práce Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí, kurzov, seminárov a školení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

Faktoring a forfaiting Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Inžinierska činnosť v stavebníctve okrem vybraných činností vo výstavbe Zabezpečovanie služieb ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Podnikateľské poradenstvo Inžinierska činnosť v strojárstve Maliarske, natieračské a sklenárske práce Zhotovovanie jednoduchých kovových výrobkov Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely Sprostredkovanie služieb v stavebníctve, strojárstve Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Prípravné práce ...

Rozpočtové práce Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Nakladanie s ostatnými odpadmi Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu živnosti voľnej Prevádzkovanie vlekov a lanoviek, zasnežovanie technickým snehom Sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu ...

Prenájom hnuteľných vecí Konštruktérske a grafické práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Administratívne a rozmnožovacie práce Výroba kovových konštrukcií a ich častí Výroba betónových výrobkov, prefabrikátov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná ...

Povrchová úprava kovov činnosť stavbyvedúceho Projektovanie pozemkových úprav Poradenská činnosť v stavebníctve Geodetické a kartografické činnosti Inžinierska činnosť v stavebníctve Činnosť stavebného dozoru pozemné stavby Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Vykonávanie inžinierských stavieb(vrátane vybav.sídl.celkov) Poradenská, ...

Prieskum trhu Podnikateľské poradenstvo Nákup a predaj pohľadávok Činnosť realitnej agentúry Sprostredkovanie výroby a dopravy Sprostredkovanie obchodu a služieb Inžinierska činnosť v stavebníctve Činnosť v oblasti propagácie a reklamy Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej Informatívne ...

Reklamné a marketingové služby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Fotografické práce Podnikateľské poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť Výroba a predaj zvukovo - obrázových záznamov Technicko-organizačné vedenie kancelárie poslanca Obchodná činnosť - spotrebný a priemyselný tovar Sprostredkovateľská činnosť - spotrebný a priemyselný tovar Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb Inžinierska činnosť v stavebníctve Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej Poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora