Využijte služeb bytového architekta, pokud potřebujete vypracovat dispoziční řešení interiérů, barevné řešení, 3D vizualizace, projektovou dokumentaci a finální realizaci s použitím moderního a atypického nábytku. Všechny služby pro útulný a moderní domov!

Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

Skladovanie Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Geodetické a kartografické činnosti Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné ...

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto ...

Inžinierska činnosť Vedenie účtovníctva Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Výkon činnosti stavbyvedúceho Reklamné a marketingové služby Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Uskutočňovanie krajinno-architektonických ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Maloobchod v rozsahu voľných živností Prenájom strojov,prístrojov a zariadení Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Zariaďovanie interiérov a tvorba dizajnov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných ...

Faktoring a forfaiting Počítačové služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby ...

Projektovanie stavieb Výkon činnosti stavbyvedúceho Posudzovanie a hodnotenie projektu Reklamná a propagačná činnosť Geodetické a kartografické práce Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť voľných ...

Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním ...

Laminovanie Zemné práce Reklamná činnosť Spracovanie údajov Fotografické práce Správa registratúry Faktoring a forfaiting Management a marketing Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Administratívne práce Organizovanie školení Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom parkovacej plochy Ubytovacie služby ...

Počítačové služby Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo ...

Skladovanie Inžinierska činnosť Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie služieb Demolácia a zemné práce Podnikateľské poradenstvo Prípravné práce pre stavbu Prieskumné a /podzemné/ práce Staviteľ pre jednoduché stavby Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v ...

Ubytovacie služby Spracovanie údajov Inžinierska činnosť Obchod so zverou a zverinou Upratovacie a čistiace práce Organizovanie športových podujatí Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Obchod so spracovanými produktmi zveri (parožie, koža) Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá Sprostredkovanie obchodu s ...

Maloobchod a veľkoobchod Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Výkon činnosti stavebného dozoru Posudzovanie vplyvov na životné prostredie Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Vypracovanie dokumentácie a projektu ...

Omietkárske práce Reklamné činnosti Prechodné ubytovanie Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Prenájom motorových vozidiel Maliarske, natieračské práce Sprostredkovateľská činnosť Predaj nápojov na priamu konzumáciu Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu Inžinierske ...

Architektonické činnosti Geologický průzkum

Montáž sádrokartónových priečok a podhľadov Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Poskytovanie služieb rýchleho ...

Spracovanie údajov Fotografické služby Vedenie účtovníctva Grafické a kresličské práce Prieskum trhu a verejnej mienky Doučovanie matematiky a chémie Reklamná a propagačná činnosť Rozpočtové práce v stavebníctve Organizovanie športových podujatí Prekladateľské a tlmočnícke služby Sekretárske a administratívne služby Organizovanie ...

Pohostinská činnosť Ubytovanie v súkromí Podnikateľské poradenstvo Reklamné a inzertné služby Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov Inžinierska činnosť v stavebníctve Výroba ovocných a zeleninových nápojov Sprostredkovanie výroby, obchodu a služieb Výroba, požičiavanie a distribúcia videa Usporiadanie verejných kultúrnych ...

Stolárstvo Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Zariaďovanie ...

Reprografické práce Sprostredkovateľská činnosť Reklamné a propagačné činnosti Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie nákupu,predaja a prenájmu nehnuteľností Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe)