Realitní společnosti vám v čele s realitními makléři pomohou prodat váš dům, byt, rekreační objekt, komerční objekt či pozemek. Prodat tedy můžete svůj dům, chalupu, chatu, svou stavební parcelu, les, louku, kancelářské prostory, výrobní haly nebo sklady.

Výroba píliarská Prenájom nehnuteľností Prekladateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Poradenská činnosť v rozsahu podnikania Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Veľkoobchodná činnosť s uvedenými druhmi tovaru Výroba drevených obalov a jednoduchých výrobkov z ...

Kúrenárstvo Zámočníctvo Baliace činnosti Lešenárske práce Omietkárske práce Spracovanie údajov Zváračské práce Zásielkový predaj Vodoinštalatérstvo Plynoinštalatérstvo Projektovanie stavieb Vložkovanie komínov Montáž sadrokartónov Tesnenie okien a dverí Zemné práce s mechanizmami Montáž káblových zväzkov Prenájom strojov a ...

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Sprostredkovanie obchodu Maloobchod v rozsahu voľných živností obchodná č. - pracovné ochranné prostriedky, textil, odevy výroba výrobkov a polotovarov z kožr, gumy, plastov, textilu obchodná č. - obuv,spotrebný tovar,stavebný materiál,elektro Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Píliarska výroba Lešenárske práce Podlahárske práce Spracovanie údajov Zváračské práce Školiaca činnosť Obkladačské práce Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Výroba drevených obalov Maliarske a natieračské práce Organizovanie kurzov s školení Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Ťažba, približovanie a ...

Pohostinská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Výroba pekárenských výrobkov Výroba cukrárenských výrobkov Prípravné práce k realizácii stavby Poradenská činnosť v rozsahu podnikania Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Spracovanie údajov Správa nehnuteľností Prekladateľské služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a inzertná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu podnikania Školiaca činnosť - obsluha počítačov Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Poskytovanie služieb v oblasti spojených s ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Prenájom ...

Zasielateľstvo Oprava karosérií Skladovacie služby Poskytovanie colných záruk Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Oprava a údržba motorových vozidiel Maloobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu podnikania Poskytovanie colno deklaračných služieb Veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Zasielateľstvo Nákup a predaj nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť Poradenská činnosť v oblasti dopravy Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Obchodná činnosť - potraviny, ovocie, zelenina, mäso, udeniny, kvety, hračky, spotrebný a priemyselný tovar, stavebný a ...

Leasing Správa sietí Spracovanie dát Reklamné činnosti Zásielkový predaj Činnosť záložní Domovnícka činnosť Správa bytového fondu Služby dátových bánk Vydavateľská činnosť Demolácie a zemné práce Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Čistenie budov a upratovacie práce Návrhárska a ...

Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestnej dopravy Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb ...

Reklamná činnosť Demolácia a zemné práce Prenájom hnuteľných vecí Ťažba a zbližovanie dreva Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba píliarska, spracovanie a porez dreva Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Prenájom ...

Skladovanie Kuriérske služby Sťahovacie služby Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie odťahovej služby Čistiace a upratovacie služby Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb ...

Výroba sviečok Prenájom automobilov Vedenie účtovníctva Výroba kytíc a vencov Prenájom spotrebného tovaru Prenájom strojov a zariadení Obsluha (vedenie) cudzieho motorového vozidla Výroba gumových výrobkov a výrobkov z plastov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských ...

Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Prenájom automobilov Vydávateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v rozsahu podnikania Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Organizovanie kurzov, školení a seminárov Školiaca činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Opatrovateľská služba mimo právny rámec sociálnych ...

Reklamná činnosť Organizovanie kurzov a školení Maloobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu podnikania Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Príprava a predaj na priamu ...

Skladovanie Donášková služba Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských ...

Nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie Administratívne služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava ...

Školiaca činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Úpravy interiérov bez stavebného zásahu Výkon činnosti stavbyvedúceho pozemné stavby Výkon činnosti stavebného dozoru pozemné stavby Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu Poradenská a konzultačná ...

Služby internetom Inzertná činnosť Reklamná činnosť Kopírovacie služby Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Leasing spojený s financovaním Činnosť ekonomických poradcov Maloobchod v rozsahu voľných ...

Prenájom hnuteľných vecí Projektovanie pozemkových úprav Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Geodetické a kartografické činnosti Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských ...

Geodetické a kartografické práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Projektovanie pozemkových úprav Geodetické a kartografické práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom