Facility management je soubor mnoha činností, mezi které patří pozáruční opravy, instalatérské, elektrotechnické anebo zednické práce, úklid exteriéru a interiéru objektu, odvoz odpadů ale také údržba zeleně v okolí domu či nepřetržitá havarijní služba.

Prenájom hnuteľných vecí Výkon činnosti stavbyvedúceho Reklamná a marketingová činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Počítačové služby Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým ...

Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Upratovacie a čistiace služby Poskytovanie služieb informátora Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou ...

Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej ...

Výroba šitých odevov Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností

Prieskum trhu Grafické práce na počítači podľa predlohy Prenájom a požičiavanie zdravotníckej techniky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie nákupu predaja a prenájmu motorových vozidiel Prenájom hnuteľných vecí - leasing v rozsahu voľnej ...

Prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Administratívne služby Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Správa bytového, alebo nebytového fondu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prenájom ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby Výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti Obstarávateľská ...

Skladovanie Prieskum trhu Finančný lízing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie práce Nákup a predaj pohonných hmôt Organizovanie kurzov a školení Reklamné a marketingové služby Správa bytového alebo nebytového fondu Školiaca činnosť v ...

Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie skladov Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Leasing v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie činnosti colného deklaranta Poradenská činnosť v oblasti nákupu tovarov Činnosť ekonomického a organizačného poradcu Faktoring a forfaiting v rozsahu ...

Upratovacie práce Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Obstarávanie služieb spojených so ...

Skladovanie Zasielateľstvo Polygrafická výroba Faktoring a forfaiting Počítačové služby Administratívne služby Prevádzkovanie strelnice Preprava zbraní a streliva Úschova zbraní a streliva Prenájom hnuteľných vecí Prevádzka malých plavidiel Vykonávanie odťahovej služby Čistiace a upratovacie služby Poskytovanie sociálnych ...

Faktoring a forfaiting Sprostredkovateľská činnosť Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájmom

Nákup a predaj motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového ...

Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Sťahovacie služby bez dopravy Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie údajov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ...

Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

Čistiace a upratovacie práce Prevádzkovanie výdajne stravy Reklamná a propagačná činnosť Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obstarávateľské služby spojené s prenájmom ...

Reklamná činnosť Čistiace a upratovacie práce Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností Administratívne práce, reprografické a kopírovacie služby Nakladanie s výsledkami ...

Finančný leasing Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu reklamy Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Správa bytového alebo nebytového fondu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov Prenájom ...

Vedenie účtovníctva Marketing a prieskum trhu Požičovňa športových potrieb Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie seminárov - kurzy, školenia Organizovanie kultúrnych a športových podujatí Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obstarávateľská činnosť spojená so ...

Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Prenájom motorových vozidiel Skladovanie v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie galérií Prieskum trhu a verejnej mienky Poskytovanie služieb informátora Organizovanie dobrovoľných dražieb Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Reklamná, propagačná a výstavnícká činnosť Činnosť organizačných a ekonomických ...