Facility management je soubor mnoha činností, mezi které patří pozáruční opravy, instalatérské, elektrotechnické anebo zednické práce, úklid exteriéru a interiéru objektu, odvoz odpadů ale také údržba zeleně v okolí domu či nepřetržitá havarijní služba.

Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obstarávanie služieb spojených so správou ...

Reklamné činnosti Správa registratúry Vedenie účtovníctva Spracovanie dát a údajov Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie dobrovoľných dražieb Poradenská činnsoť v stavebníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Služby ...

Upratovacie práce Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Požičiavanie tepovačov Manikúra a nechtový dizajn Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom strojov, nástrojov, zariadení a potrieb pre domácnosť v rozsahu voľných živností. Prenájom nehnuteľností spojený s ...

Zváranie Skladovanie Preklad nákladov Finančný leasing Upratovacie práce Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Dodávka a rozvod vody Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Prehliadky zdvíhacích ...

Kúrenárske práce Sprostredkovanie obchodu Vodoinštalatérske práce Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Revízia vyhradených elektrických zariadení Oprava, údržba elektrických kovoobrábacích strojných zariadení Poradenstvo v oblasti údržby kovoobrábacích strojných ...

Upratovacie práce Natieračské práce Pohostinská činnosť Zemné výkopové práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Montáž sadrokartónových systémov Maloobchod v rozsahu voľnej živností Prenájom stavebných strojov a náradia Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu ...

Fotografické služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prekladateľské a tlmočnícke služby (anglický jazyk) Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Dodávanie programového vybavenia (softvér) na základe zmluvy s autorom Výskum a ...

Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Správa bytového a nebytového fondu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Údržba verejnej zelene Vypracovanie rozpočtu stavieb Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovanie v oblasti dopravy Zemné výkopové a demolačné práce Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Reklamná, propagačná a ...

Upratovacie práce Maloobchod s tovarom v rozsahu voľných živností Veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom

Pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení) Poskytovanie úverov a pôžičiek nebankovým spôsobom Predaj dovezenej stravy vyrobenej oprávneným výrobcom Podnikateĺ.poradenstvo-poskytovanie inform.z obl.marketingu Maloobchod so zmiešaným tovarom /okrem koncesov.živností/ Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Prevádzkovanie ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Tlmočnícke a prekladateľské služby v jazyku nemeckom Organizovanie ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Organizovanie športových, kultúrnych a iných ...

Sklenárstvo Vodoinštalatérstvo Zámočnícke práce Vedenie účtovníctva Administratívne práce Maloobchod a veľkoobchod Prenájom hnuteľných vecí Činnosť účtovných poradcov Maliarske a natieračské práce Revízia elektrických zariadení Montáž meračov tepla a ich členov Montáž meračov pretečeného množstva vody Montáž, oprava a údržba plynových ...

Výroba čalúnených výrobkov Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba drobných výrobkov z dreva Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Výroba zariadení na reprodukciu zvuku Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom audio, video a výpočtovej techniky Reklamná činnosť,výskum trhu a verejnej mienky Projektovanie a konštruovanie ...

Upratovacie služby Závodné stravovanie Sprostredkovanie dopravy Reštauračné stravovanie Prevádzkovanie verejných WC Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Vykonávanie priemyselných stavieb Vykonávanie inžinierských stavieb Šitie rukavíc a pracovných odevov Maloobchod v rozsahu ...

Skladovanie Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Predaj motorových vozidiel Prevádzkovanie autoumývarky Prenájom motorových vozidiel Poradenská činnosť v doprave Vykonávanie odťahovej služby Opravy pneumatík - vulkanizácia Reklamná a propagačná činnosť Vykonávanie školení a kurzov v odbore dopravy Vydávanie periodických a ...

Spracovanie dát Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Kancelárske a sekretárske práce Organizovanie kurzov, školení, seminárov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Činnosť organizačného a ekonomického poradcu Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných ...

Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového alebo nebytového fondu Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry - lyžovanie Obstarávanie služieb spojených so správou bytového alebo nebytového fondu Prenájom nehnuteľností spojený s ...

Kovoobrábanie Upratovacie práce Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Plynoinštalatérstvo Vedenie účtovníctva Maliarske a natieračské práce Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Maloobchod v rozsahu voľných živností Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Veľkoobchod ...

Zámočníctvo Finančný leasing Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Výkon činnosti stavbyvedúceho Reklamná a propagačná činnosť Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Organizovanie kurozov, školení a seminárov Grafické práce pomocou výpočtovej techniky Prenájom ...

Inzertné služby Správa registratúry Faktoring a forfaiting Administratívne služby Čistiace a upratovacie služby Organizovanie dobrovoľných dražieb Organizačné a ekonomické poradenstvo Maloobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie kurzov, seminárov, školení Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, výroby a ...

Sprostredkovanie obchodu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Podnikateľské poradenstvo v oblasti stratégie a taktiky podnikania

Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Administratívne práce Grafické práce na počítači Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenstvo v oblasti zdravého štýlu bývania Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Poradenská, konzultačná činnosť v oblasti ...

Skladovanie Zámočníctvo Vysúšanie budov Sklenárske práce Lešenárske práce Omietkárske práce Reklamné činnosti Zatepľovanie budov Zváračské práce Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie dopravy Automatizované spracovanie dát Montáž sadrokartónových dielov Administratívne práce, pisárske práce Maloobchod v rozsahu voľných ...