O provoz obytných objektů typu panelové nebo cihlové domy se starají stavební a bytová družstva, která mají v popisu práce kromě právního poradenství i mnoho dalších činností, jako jsou opravy, mezi které spadají i revize plynových zařízení.

Stavební bytové družstvo: -výstavba bytů -prodej bytů -půjčování bytů -stavebně truhlářské práce -ústřední vytápění -elektroinstalace -revize elektro, hromosvody, plyn -kopírování -zdravotní instalace.

Výstavba a pronájem: -byty, nebytové prostory. Údržba, opravy, rekonstrukce, modernizace: -byty, nebytové prostory. Příprava výstavby: -investiční činnost -inženýrská činnost. Řemeslné práce při výstavbě. Revizní zkoušky staveb včetně odstranění závad. Prodej: -stavební hmoty, materiály, výrobky. Zajištění: -zprávcovství domů.

Stavební bytové družstvo - Obvodní bytová správa č. 4.

Stavební bytové družstvo Havířov - Obvodní bytová správa č. 2.

Stavební bytové družstvo Havířov - Obvodní bytová správa č.1.

Stavební bytové družstvo Havířov - obvodní bytová správa č.3.

Stavební bytové družstvo Havířov - obvodní bytová správa č.5.

Stavební bytové družstvo. Pronájem: -nemovitosti.

Stavební bytové družstvo. Pronájem: - bytové a nebytové prostory v majetku družstva.

správa domů, vedení účetnictví pro bytová družstva a společenství vlastníků, revize plynových zařízení, revize kotelen