AD Engineering s.r.o.

Pro každou stavbu potřebujete kvalitní stavebniny. Vyberte si ze široké nabídky stavebního materiálu jako jsou broušené a pálené cihly, přírodní a umělý kámen, recykláty, soklový kámen, omítkoviny, drcené kamenivo, pojiva, malty, betony, cement či písek.

Inžinierska činnosť Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Nákup a predaj výpočtovej a ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva Prenájom nákladných motorových vozidiel a mechanizmov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Výroba betónových a maltových zmesí, výroba výrobkov a ...

Betonárske a železiarske práce Výroba inštalačného materiálu Leasing v rozsahu voľnej živnosti Montáž sádrokartónových prvkov Prekladateľské a tlmočnícke služby Tvorba cien a rozpočtov v stavebníctve Čistiace a upratovacie práce na stavbe Podnikateľské poradenstvo v rozsahu živnosti Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba ...

Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Poskytovanie softvare - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Výroba a predaj betónu Nájom a prenájom stavebných strojov Výroba a predaj prísad a farieb do betónu Výroba a predaj pastovitých omietok a farieb Výroba a predaj systémov tepelných izolácií Výroba a predaj stavebných hmôt, suchých mált a omietkových zmesí Veľkoobchod a maloobchod so stavebnými hmotami, strojmi a náhradnými súčiastkami Kúpa ...

Staviteľ Výroba tehál Maliarstvo-natieračstvo Sprostredkovanie v stavebníctve Inžinierska činnosť v stavebníctve Konštrukčné práce v strojárenstve Požičovňa náradia, strojov a zariadení Vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb Rezanie a vŕtanie do betónu a ostatných stavebných materiálov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ...

Reklamná činnosť Vedenie mzdovej agendy Vedenie účtovníctva Výroba umelých kameňov. Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Výroba izolačných materiálov Poradenská činnosť v stavebníctve Administratívne a kancelárske práce Inžinierska činnosť v stavebníctve Sprostredkovanie obchodu,služieb a výroby Obchodné poradenstvo ...

Záložne Výroba malty Finančný leasing Upratovacie práce Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Priemyselné čistenie Manipulácia s nákladom Výroba zámkov a kovania Predaj motorových vozidiel Skladovanie a uskladňovanie Výroba transportného betónu Výroba, úprava a rozvod vody Výroba stavebných prvkov zo sadry Výroba stavebných prvkov z ...

Vykonávanie stavebného dozoru Výroba a predaj betónových zmesí Výroba prefabrikovaných prvkov, pre stavebné odbory Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a v oblasti výkonu služieb Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod Inžinierska činnosť okrem vybraných ...

Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Prenájom stavebných strojov a zariadení Výroba kovových prefabrikátov pre stavby Maloobchod s alkoholickými a inými nápojmi Výroba kovových konštrukcií a ich častí Kovanie, lisovanie, rezanie a valcovanie kovov Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Prenájom poľnohospodárskych strojov a ...

Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Výroba a predaj betónovej dlažby a betónových prvkov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Sprostredkovanie nákupu a predaja hnuteľných a nehnuteľných vecí Výroba, nákup a predaj izolačných materiálov, ...

Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním upratovacích prác Sprostredkovanie obchodu, dopravy a služieb v rozsahu voľných živností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Výroba nealkoholických nápojov, stláčanie, fľaškovanie a úprava ...

Záložne Výroba malty Finančný leasing Upratovacie práce Omietkárske práce Priemyselné čistenie Montáž sádrokartónu Manipulácia s nákladom Zámočníctvo - výroba Výroba zámkov a kovania Predaj motorových vozidiel Predaj v stánkoch na trhoch Skladovanie a uskladňovanie Výroba transportného betónu Výroba, úprava a rozvod vody Spracovanie ...

Záložňa Výroba stavebných hmôt Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Správa bytového a nebytového fondu Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických ...

Nákup a predaj tovarov Výroba a predaj vápna Výroba cementového tovaru Vykonávanie inžinierskych stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Výroba stavebných prvkov z betónu Výroba vápenno-maltovinových zmesí

Výroba malty Výroba cementu Betonárske práce Zváračské práce Výroba drevených obalov Výroba iných tovarov z dreva Výroba transportného betónu Výroba iných produktov z betónu a cementu Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva Výroba iných minerálnych výrobkov nekovových Výroba kovových konštrukcií pre stavebníctvo Inžinierska činnosť - ...

Výroba stavebných materiálov Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Kúpa tovaru na účely ...

Prieskum trhu Výroba cementu Sprostredkovateľská činnosť Poradenské služby v oblasti marketingu Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Prieskum trhu a reklamy Prenájom motorových vozidiel Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská ...

Baliaca činnosť Finančný leasing Reklamné činnosti Spracovanie údajov Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Výroba parných kotlov Manipulácia s nákladom Kladenie zámkovej dlažby Prenájom priemyselného tovaru Prieskum trhu a verejnej mienky Obkladanie stien suchým spôsobom Činnosť organizačných poradcov Prevádzkovanie neverejného ...

Geodetické práce Vykonávanie colnej deklarácie Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy Výroba dekoratívnych obkladov a dlažieb z betónových zmesí Drevovýroba a obchodná činnosť s drevom a drevenými výrobkami Kovovýroba, obstarávanie a sprostredkovanie v oblasti kovovýroby Nákup a predaj a ...

Prieskum trhu Výroba panelov a stavebných hmôt Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností Inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve Inžinierska činnosť - ...

Záložne Výroba malty Finančný leasing Upratovacie práce Stierkovacie práce Montáž sadrokartónu Priemyselné čistenie Podnikateľské poradenstvo Predaj motorových vozidiel Skladovanie a uskladňovanie Výroba transportného betónu Prieskum trhu a verejnej mienky Prevádzka športových zariadení Maloobchod s alkoholickými ...

Výroba interiérových a exteriérových omietok a farieb pre stavebníctvo Nákup a predaj surovín na výrobu omietkových zmení, farieb a výrobkov pre stavebníctvo

Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Obstarávanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Výroba a predaj šalovacích a murovacích betónových tvárnic, ...