AD Engineering s.r.o.

Pro každou stavbu potřebujete kvalitní stavebniny. Vyberte si ze široké nabídky stavebního materiálu jako jsou broušené a pálené cihly, přírodní a umělý kámen, recykláty, soklový kámen, omítkoviny, drcené kamenivo, pojiva, malty, betony, cement či písek.

Špedícia Výroba cementu Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu a zákazok Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností nákup, predaj a sprostredk.tovarov v rozsahu voľnej živnosti Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb

Colná deklarácia Realitná agentúra Čalunnícke práce Inžinierska činnosť šitie zvrškov z kože Prenájom nehnuteľností Demolácia a zemné práce Podnikatelské poradenstvo Prípravné práce pre stavbu Výskum trhu a verejnej mienky Výroba stolárska a drevárska Maliarske a natieračské prácee Prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre ...

Prieskum trhu Baliace činnosti Izolačné práce Montáž lešenia Píliarske práce Finančný leasing Akvizičná činnosť Faktoring a forfaiting Inžinierska činnosť Neverejné skladovanie Vedenie účtovníctva Búracie a zemné práce Prenájom hnuteľných vecí Automatizované spracovanie dát Prenájom lešenia a kontajnerov Reklamná a propagačná ...

Záložne Výroba malty Baliace činnosti Paličské práce Finančný leasing Zváračské práce Faktoring a forfaiting Služby s mechanizmami Vŕtanie studní do 30m Manipulácia s nákladom Prevádzkovanie parkovísk Kosenie trávnatých plôch Prenájom hnuteľných vecí Vedenie motorových vozidiel Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovanie ...

Vedľajšia a pomocná činnosť v doprave; Sprostredkovanie dopravy Obkladanie stien a ukladanie podlahových krytín /drevo, sadrokartón/ Predaj nealkonápojov a flaškového piva na verejných priestranstvách Veľkoobchod s drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym zariadením (laky a nátery) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných ...

Skladovanie. Spracovanie medu. Baliace činnosti. Reklamné činnosti. Zásielkový predaj. Realitná kancelária. Výroba škrobárskych výrobkov. Približovanie s spracovanie dreva. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Výroba ovocných a zeleninových nápojov. Stáčanie prírodnej a minerálnej vody do fliaš. Výroba rastlinných a živočišných olejov a ...

Murárske práce Baliace činnosti Zváračské práce Natieračské práce Faktoring a forfaiting Skladovanie - neverejné Prenájom nehnuteľností Demolácie a zemné práce Upratovacie čistiace práce Prenájom motorových vozidiel Nákup a predaj nehnuteľností Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Výroba cementu, vápna a ...

Výroba malty Masérske služby Kozmetické služby Sekretárske služby Účtovnícke práce Fotografické služby Manikúra - pedikúra Pohostinská činnosť Usporadúvanie : - divadelných, filmových a audiovizuálnych predstavení - koncertov, hudobných a tanečných produkcií - výstav diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej ...

Výroba nábytku (neremeselná)- výroba jednoduchých výrobkov z dreva Podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu podnikania (mimo ekonomického, organizačného a účtovného poradenstva) Veľkoobchod so stavebným a hutným materiálom, drevom, drevenými výrobkami, elektroinštalačným materiálom, železiarskym tovarom, kovmi, kovovými rudami, výrobkami a ...

Oprava obuvi Výroba malty Výroba vína Výroba keramiky Tkanie textílií Výroba cestovín Krajčírske práce Reklamné činnosti Čalúnnícke práce Výroba čaju a kávy Turistické ubytovanie Ubytovanie v súkromí Výroba a tvarovanie skla Výroba drevených obalov Výroba pleteného tovaru Výroba zámkov a kovaní Podnikatelské poradenstvo Prenájom ...

Búracie práce Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Propagačná činnosť Administratívne práce Prevádzkovanie parkoviska Prípravné práce pre stavbu Činnosť umeleckej agentúry Čistiace a upratovacie práce Výroba cementu, vápna a sádry Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba drobných výrobkov z dreva Maliarske, natieračské a sklenárske ...

Sprostredkovateľská činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba stavebných prvkov z betónu Výroba suchých omietkových zmesí Výroba a montáž oceľových konštrukcií Výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry Výroba cementového tovaru a umelého kameňa Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru a stavebných strojov Prenájom nehnuteľností ...

Pílenie, hobľovanie, brúsenie, frézovanie, drážkovanie a impregnácia dreva Výroba bicyklov, vozíkov pre invalidov a nemotorových dopravných prostriedkov Veľkoobchod - kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností Výroba a montáž elektrických zariadení mimo vyhradených elektrických zariadení Vypracovanie dokumentácie a projektu ...

Výroba malty Reklamná činnosť Píliarska činnosť Rozpočtárske práce Faktoring a forfaiting Prenájom nehnuteľností Výroba drevených obalov Prenájom hnuteľných vecí Stavba a demontáž lešenia Výroba stolárskych výrobkov Výroba transportného betónu Výskum trhu a verejnej mienky Nákup a predaj nehnuteľností Výroba zámočníckych ...

Reklamné činnosti Turistické ubytovne Ubytovanie v súkromí Vedenie účtovníctva Výroba zámkov a kovaní Prenájom motorových vozidiel Výroba transportného betónu Špecialista požiarnej ochrany Nákup a predaj výpočtovej techniky Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Výroba píliarská a impregnácia dreva Maloobchod v rozsahu voľných ...

Ambulantný predaj Prenájom nehnuteľností Podnikatelské poradenstvo Podnikatelské poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť Výroba murovacích a omietkových zmesí Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Maloobchod s kozmetickými a farmaceutickými výrobkami Maloobchod s papierenskými výrobkami Zároveň sa ruší celá maloobchodná ...

Ťažba dreva Výroba pesticidov Sprostredkovanie obchodu Výroba tovaru z plastov Výroba drevených obalov Výroba hroznového vína Spracovanie tuhých palív Výroba farbív a pigmentov Prípravné práce pre stavbu Prenájom strojov a prístrojov Činnosť realitnej kancelárie Leasing spojený s financovaním Poľnohospodárstvo a súvisiace ...

Predaj na trhoch Kladenie zámkovej dlažby Sprostredkovanie obchodu a služieb Nákup a predaj motorových vozidiel Prenájom a servis športových potrieb Prevádzkovanie športových zariadení Montáž laminátových a drevených podláh Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu Maliarske, natieračské a sklenárske práce Maloobchod s použitým tovarom v ...

Zváracie práce Lešenárske práce Zásielkový predaj Donášková služba Montáž sadrokartónu Demolácia a zemné práce Montáž markíz a žalúzií Prenájom hnuteľného majetku Prieskumné a podzemné práce Výskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba produktov z betónu a cementu Výroba ...

Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Výroba výrobkov z betónu Výroba cementu, vápna a sádry Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Maliarske, natieračské a sklenárske práce Výroba keramických obkladačiek a dlaždíc Výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Kladenie cestných a keramických ...

Výroba izolovaných drôtov a káblov, akumulátorov, galvanických článkov a batérií, elektrónok, trubíc a elektronických súčiastok, rozhlasových a televíznych vysielačov Prenájom automobilov, pozemných dopravných prostriedkov, vodných, vzdušných dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych strojov a zariadení, kancelárskych strojov a zariadení ...

Výroba sádry Výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

Výroba vína Výroba sádry Výroba vápna Výroba cementu papiera a lepenky kovov (neremeselná), Faktoring a forfaiting Požičiavanie videokaziet Výroba výrobkov z plastov, Automatizované spracovanie dát Spracovanie dát a súvisiace činnosti: Výroba jednoduchých výrobkov z dreva a Služby súvisiace s činnosťou databánk Výskum a vývoj v ...

Organizovanie kurzov v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Poskytovanie dátových služieb, internetová čitáreň Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Výroba tehál, pálenej ...

Koksovanie, rafinácia, spracovanie ropy Výroba konfekčného textilného tovaru Výroba píliarská a impregnácia dreva Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce Výroba kobercov a podlahových textílií Výroba liatinových a oceľových trubiek Výroba minerálnych výrobkov nekovových Výroba ovocných a zeleninových nápojov Výroba elektrických strojov a ...