AD Engineering s.r.o.

Pro každou stavbu potřebujete kvalitní stavebniny. Vyberte si ze široké nabídky stavebního materiálu jako jsou broušené a pálené cihly, přírodní a umělý kámen, recykláty, soklový kámen, omítkoviny, drcené kamenivo, pojiva, malty, betony, cement či písek.

Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Sekretárske služby a preklady (vrátane tlmočníckych služieb) Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov a budov Výroba a predaj darčekových a upomienkových predmetov, suvenírov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Sprostredkovanie ...

Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Výroba minerálnych výrobkov nekovových Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre tieto stavby Kúpa tovaru za ...

Podnikateľské poradenstvo Skladovanie a uskladňovanie Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Inžinierska činnosť v stavebníctve Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Účtovné poradenstvo Pomocné stavebné práce Demolačné a zemné práce Realizácia sadových úprav Automatizované spracovanie dát Maliarske a natieračské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Organizačné a ekonomické poradenstvo Výroba jednoduchých výrobkov z dreva Výroba tehál a tehliarskych ...

Montáž žalúií Upratovacie práce Asfaltérské práce Prevádzkovania solária (nie na liečebné účely) Obch.čin.a sprostedkovanie - ovocia-zeleniny a kvetov Obch.čin.a sprostr.-novín,časopisov,bytových doplnkov Obch.čin.a spostr.-odevov,textilu,obuvi,výrobkov z kože Obch.čin.a sprostr.-autosúčiastok,byciklov,farby a laky Staviteľ - vykonávanie ...

Polygrafická výroba Vykonávanie priemyselných stavieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v odbore polygrafia Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Výroba výrobkov z betónu, cementov a sádry Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností Sprostredkovanie obchodu a služieb v ...

Výroba a hutnícke spracovanie kovov Demolácie, zemné a výkopové práce Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Organizačné a ekonomické poradenstvo Predaj leteckých prepravných služieb Prevádzkovanie čistiarne a práčovne Prevádzkovanie športových zariadení Prípravné práce k realizácii stavby Výroba koksu a ...

Faktoring Forfaiting Kováčstvo Porez dreva Stolárstvo Výroba nití Čalúnnictvo Výroba tapiet Úprava zelene Oprava bicyklov Výroba sviečok Tkanie textílií Výroba cestovín Odťahová služba Premietanie filmov Prenájom tržnice Upratovacie práce Armovačské práce Lešenárske práce Reklamná činnosť Tetovanie a pirsing Zváračské ...

Murárstvo Tesárstvo Podlahárstvo Výroba malty Zemné práce Výroba betónu Čistiace práce Maliar - natierač Upratovacie práce Kúrenárske práce Obkladačské práce Vodoinštalatérstvo Pokrývačstvo a klampiarstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vykonávanie tepelných a hlukových izolácií Výroba kovových výrobkov, zámočníctvo a ...

Keramika Murárstvo Tesárstvo Podlahárstvo Štukatérstvo Pozlacovačstvo Výroba nástrojov Kúrenárske práce Výstavba zvažníc Obkladačské práce Vodoinštalatérstvo Zámočnícke práce Pohostinská činnosť Demolácia a zemné práce Pokrývačstvo, klampiarstvo Prípravné práce pre stavbu Výstavba a rekonštrukcia mostov Výroba betónu a malty - ...

Spracovanie kameňa Donášková služba Prenájom dopravných prostriedkov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba cementového tovaru a umelého kameňa Výroba prefabrikátov z betónu a výrobkov pre stavebníctvo Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a dopravy Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do ...

Výroba malty Výroba nábytku Omietkárske práce Pohostinská činnosť Demolácia a zemné práce Prípravne práce pre stavbu Stavebno-inštalačné práce Prenájom motorových vozidiel Prenájom mechanizmov a strojov Prenájom nebytových priestorov Sprostredkovanie obchodu a služieb Kompletačné a dokončovacie práce Uskutočňovanie stavieb a ich ...

Leasing Piliarska výroba Výroba betónových zmesí Činnosť vykonávaná banským spôsobom Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností Výroba tehál z hliny a kameniny pre stavebníctvo Sprostredkovanie obchodu, výroby, dopravy a služieb Výroba betónových tvárnic, dielcov a prefabrikátov Staviteľ - ...

Výroba malty Výroba výrobkov z betónu Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Práce vykonávané so stavebnými mechanizmami Výroba betónových zmesí a transportného betónu

Masérske služby Finančný leasing Reklamná činnosť Kopírovacie služby Vodoinštalatérstvo Fotografické služby Marketingové služby Preklady a tlmočenie Správa registratúry Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Prevádzkovanie knižníc Technik požiarnej ochrany Podnikateľské poradenstvo Vedenie účtovnej ...

Búracie práce Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Propagačná činnosť Výroba výrobkov z betónu Prípravné práce pre stavbu Jednoduchá drevárska výroba Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Výroba cementu, vápna a sádry Maliarske, natieračské a sklenárske práce Organizovanie školení, seminárov a výstav Prenájom ...

Výroba malty Textilná výroba Upratovacie práce Fotografické služby Strojové vyšívanie Reprografické služby Vedenie účtovníctva Administratívne práce Vydavateľské činnosti Výroba drevených obalov Prípravné práce pre stavbu Výroba transportného betónu Grafické práce na počítači Leasing spojený s financovaním Maliarske a natieračské ...

Výroba malty Zemné práce Tesárske práce Upratovacie práce Kúrenárske práce Hydroizolačné práce Pomocné stavebné práce Výroba drevených obalov Výroba pracovných odevov Podnikateľské poradenstvo Demolácie a kopačské práce Prenájom hnuteľného majetku Prenájom motorových vozidiel Výroba transportného betónu Prenájom priemyselného ...