Pro každou stavbu potřebujete kvalitní stavebniny. Vyberte si ze široké nabídky stavebního materiálu jako jsou broušené a pálené cihly, přírodní a umělý kámen, recykláty, soklový kámen, omítkoviny, drcené kamenivo, pojiva, malty, betony, cement či písek.

Výroba malty Upratovacie práce Omietkárske práce Reklamná činnosť Montáž sadrokartónu Priemyselné čistenie Výroba drevených obalov Výroba brúsnych výrobkov Sprostredkovateľská činnosť Výroba ostatných výrobkov z dreva Výroba stavebných prvkov z betónu Výroba stavebných prvkov zo sádry Ostatné stavebno-inštalačné práce Spracovanie a ...

Výroba stavebných prvkov z betónu Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Prenájom stavebných strojov a zariadení Výroba kovových prefabrikátov pre stavby Maliarske, natieračské a sklenárske práce Maloobchod s alkoholickými a inými nápojmi Výroba kovových konštrukcií a ich častí Kovanie, lisovanie, rezanie a valcovanie kovov Obkladanie ...

Výroba malty Vydávanie kníh Vydávanie novín Finančný leasing Reklamné činnosti Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Podnikateľské poradenstvo Predaj motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Ubytovacie služby inde nezaradené Skladovanie a uskladňovanie tovarov Maloobchodný predaj pohonných látok Spracovanie a ...