Pro každou stavbu potřebujete kvalitní stavebniny. Vyberte si ze široké nabídky stavebního materiálu jako jsou broušené a pálené cihly, přírodní a umělý kámen, recykláty, soklový kámen, omítkoviny, drcené kamenivo, pojiva, malty, betony, cement či písek.

Reklamná činnosť Výroba malty a betónu Demolačné a zemné práce Prenájom motorových vozdiel Prenájom strojov a zariadení Nákup a predaj nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Nákup a predaj motorových vozdiel Montáž sadrokartónových systémov Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti Sprostredkovateľská ...

Výroba malty Zváračské práce Skladovanie a uskladňovanie Výroba transportného betónu Výroba stavebných prvkov z betónu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Demolácie, zemné práce, príprava staveniska, terénne úpravy Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa ...

Obchodná činnosť v rozsahu voľných živnosti Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov Kovoobrábanie Zámočníctvo Oprava bicyklov Výroba nástrojov Reklamné činnosti Veľkoobchod s kovmi Inžinierska činnosť Povrchová úprava kovov Sprostredkovanie obchodu Výroba zámkov a kovaní Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre ...

Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými ...

Podnikatelské poradenstvo Spracovanie druhotných surovín Prekladištia nákladov, skladovanie Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Veľkoobchodná činnosť a sprostredkovanie obchodu Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Veľkoobchod so zbytkovým materiálom, odpadom a šrotom Technické testovanie, meranie a analýzy v oblasti ...

Lešenárske práce Penetračné nátery Výroba malty a betónu Maliarske a natieračské práce Poskytovateľ služieb informátora Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie športových zariadení Prenájom strojov,prístrojov a zariadení Ochranné nástreky izolačných materiálov Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná ...

Výroba cementu Baliace činnosti Finančný leasing Omietkárske práce Spracovanie údajov Zváračské práce Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Výroba obalov z plastov Predaj jedov v maloobchode Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Predaj v stánkoch a na ...

Skladovanie Spracovanie dát Inžinierska činnosť Sprostredkovanie obchodu Zámočníctvo a koovobrábanie Výskum a vývoj stavebných materiálov Technické testovanie, meranie a analýzy Činnosť vykonávaná banským spôsobom Trhacie práce malého a veľkého rozsahu Nájom hnuteľných vecí a dopravných prostriedkov Údržba a oprava dvojstopových ...

Výroba nábytku Upratovacie práce Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Výroba malty a betónu Výroba stavebných prvkov z betónu Maliarske, natieračské a sklenárske práce Stolárstvo - výrobky stavebného stolárstva Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu Stolárstvo - služby ...