Septiky, žumpy a jímky jsou vyrobeny nejčastěji z umělohmotných materiálů, ale mohou být vyhotoveny i z betonu. Jejich návrh, výroba, prodej a následný servis je realizován s ohledem na potřeby objektu, terénních možností nebo životní prostředí.

Výroba: -plastové nádoby, nádrže, jímky, retenční nádoby, bazény, septiky, vodovodní šachty

Výroba z plastů: -bazény -septiky -vodoměrné šachty -průmyslové plastové nádrže.

Plastová výroba, výroba z plastu, prodej, výroba, dodávka, distribuce: -nádrže, bazény, septiky, vodoměrné šachty, vany, z materiálu polypropylén o tloušťce 5 - 8mm dle přání zákazníka. Prodáváme příslušenství k bazénům a bazénovou chemii. Dále nabízíme službu péče o bazény. Servis údržby bazénů na příští sezónu.

Služby: -čištění a revize nádrží od ropných a jiných produktů -čištění a revize všech druhů jímek (fekální, lapoly, septiky) -těsnostní zkoušky nádrží a jímek včetně rozvodů -likvidace nebezpečných odpadů -měření tloušťky stěn ultrazvukem -vizuální kontrola povrchů -opravy ropných rozvodů a armatur - opravy, popřípadě instalace ...

Výroba, montáž, práce: -bazény -bazénová technologie -nádrže -jímky a septiky -nádrže pro vinaře -vodoměrné šachty -kanalizační šachty -nádrže na agresivní chemikálie, septiky, odlučovače olejů a tuků, jímky na dešťovou vodu a další atypické výrobky.

Prodej německých plastových samonosných jímek, žump a jímek na dešťovou vodu. Výroba sklolaminátových jímek a septiků. Prodej německých drtičů ovoce Speidel, vodních lisů a nádob na skladování moštu.

Provádíme revize nádrží, jímek a jejich likvidace. Tlakové čištění kanalizačních vpustí.

Firma KH EKO spol.sr.o.vznikla v roce 2003 a je jedním z největších dodavatelů čistíren odpadních vod pro rodinné domy a malé provozovny. Svoji činnost v roce 2006 rozšířila o prodej a pronájem obytných aut značky XGO, ROLLER TEAM, RIMOR.

Výroba z plastu. Prodkukty: - nádrže - bazény - septiky - vodoměrné šachty - revizní kanalizační šachty - vany, nádoby na víno z materiálu polypropylén. Prodej: -příslušenství k bazénům, bazénová chemie.

Prodej, montáž: - plastové, sklolaminátové jímky, nádrže - nádoby na vodu a septiků - septiky - žumpy.

Výroba z plastu: Výroba: -plastové: -jímky. -bazény. -nádrže. Zajišťujeme dopravu, montáž: -bazénů. -bazénové technologie.

Výroba, velkoobchod, prodej, montáž, servis: -plastové bazény laminátové, plastové -venkovní i interiérové včetně příslušenství -zastřešení bazénů -čističky, čistírny odpadních vod (chráněné patentem) pro rodinné domy -septiky, jímky, -odlučovač tuků a ropných látek LAPOL -pískový filtr -bionosič -plastové nádoby, nádrže pro vinaře, ...

Velkoobchod, maloobchod: -odpadní a kanalizační potrubí -betonové dlažby, obrubníky, palisády -kanalizační šachty-betonové, plastové -šachtové poklopy a mříže -uliční vpusti-betonové, plastové -potrubí pro tlakové rozvody vody -drenážní a odtokové potrubí -jímky-betonové, plastové -materiálové zajišťování staveb -betonové ...

Stavební firma: - betonové jímky - betonové garáže - žumpy, septiky - vodoměrné šachty - čistírny odpadních vod. Jeřábnické práce.

Bazény a bazénové rolety. Výroba a prodej: - plastové bazény s celkovým příslušenstvím. - plynoměrové a elektroměrové skříně - nádrže, sudy a kádě na víno pro vinaře - septiky, odlučovače olejů a tuků, jímky na dešťovou vodu - stoly, dřezy a pracovní desky pro potravinářskou výrobu - regály, obložení stěn, chladíren. - potrubí, ...

.Vyrábíme čistírny odpadních vod (ČOV 1-20000EO), betonové jímky, kolektory, žumpy, septiky, vodoměrné šachty, vodojemy, nádrže na technologické tekutiny. Produkujeme monolitické garáže.

Stavebně inženýrská firma: -zajištění stavby od návrhu po kolaudaci: -inženýrská činnost -stavební činnost -elektromontážní práce -eurookna -plastová okna -bazény včetně zemních a stavebních prací -jímky a septiky včetně zemních a stavebních prací -správa nemovitostí.

Výroba: - čistírny odpadních vod - plastové nádrže - plastové septiky - šachtice - žumpové nádrže. - plastové bazény - odlučovače ropných látek - lapoly - zemní filtry Provozovna: - výrobní areál Podjárky, Dolní Lhota.

Maloobchod, prodej: - čerpadla - vodoinstalační materiál - vodní filtry - úpravny na pitnou vodu - dávkovací čerpadla - UV lampy - bazénová chemie. Výroba, montáž, servis: - studny - čištění a veškerý sevis - dofuky tlakových nádob - montáže čerpadel - instalace zařízení na filtraci a úpravu vody - bazény - zakázková ...

Prodej domovních čističek odpadních vod. Dodání a instalace za příznivé ceny po celé ČR.

Bazény: - plastové - laminátové - keramické - foliové Zastřešení bazénů Vířivé vany Plastové jímky Domovní čistírny odpadních vod Plastové septiky Provozovna: Pohodlí u Litomyšle Areál Radiokomunikací 421 57001

Prodej plastových jímek: - septiky - žumpy - akumulační jímky - jímky na dešťovou vodu - čerpací jímky - vodoměrné šachty - domácí čističky odpadních vod - filtry na dočišťování odpadních vod

Elektro a plastová výroba Výroba a montáž rozvaděčů pro NN a VN napětí. Výroba septiků, jímek, lapolů a ČOV. Výroba skříní pro zasněžování Výroba skříní a pilířů pro plynofikaci. Výroba různých plastových parapetů, vaniček, krytů, stoupaček, bazénů, rámečků s dvířky. Výroba dálničních hlásek.

Likvidace ekologických zátěží pomocí moderních sanačních postupů; držíme nepřetržitou havarijní službu pro úniky závadných látek. Zrealizujeme úpravny vody. Provádíme hydrogeologické průzkumy a vyhledáme a zhotovíme nové zdroje vody. Zhotovíme vodovody a kanalizaci. Provedeme průzkumné práce za účelem zjištění existence ekologické zátěže. ...