Zahrada je nedílná součást rodinného domu. Vybavte ji zahradním nábytkem zahrnující stoly, židle, křesla, dětský nábytek, houpačky a podobně. Nezapomínejte ani na její údržbu pomocí travních sekaček, křovinořezů, ručně nesených strojů a dalších pomůcek.

Samonosná bioklimatická pergola ARTOSI - pergola, která se vám přizpůsobí
Jste příznivci moderních technologií a maximálního komfortu? Pak správnou volbou pro vás bude bioklimatická pergola ARTOSI s možností rozdělení střechy do více nezávislých sekcí a umístění stojky až o 1m mimo roh pergoly od společnosti ISOTRA. Kvalitně zpracovaná pergola vyniká nejen inovativním a čistým designem, ale také snadnou a rychlou ...
Samonosná bioklimatická pergola ARTOSI - pergola, která se vám přizpůsobí
Údržba zelene Konštrukčné práce v strojárenstve Sprostredkovanie v oblasti strojárenstva Inžinierska a konzultačná činnosť v strojárenstve Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov Kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti Montáž, oprava a údržba vyhradených technických zariadení a ich častí - ...

Skladovanie Upratovacie práce Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Výskum trhu a verejnej mienky Prenájom strojov a prístrojov Veľkoobchod so surovým tabakom Sprostredkovanie predaja a prenájmu nehnuteľností Sprostredkovanie v oblasti reklamy, obchodu a služieb Leasing spojený s financovaním a leasingová činnosť Podnikateľské ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Prevádzkovanie ...

Prieskum trhu Faktoring a forfaiting Upratovacie a čistiace služby Oprava hodín, hodiniek a šperkov Reklamná a propagačná činnosť Administratívne a kancelárske služby Prenájom spotrebného a priemysleného tovaru Poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Úprava záhrad, zelene, verejných ...

Výroba výrobkov z papiera. Sprostredkovateľská činnosť. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia. Strojové čistenie cestných komunikácií. Požičiavanie a prenájom hnuteľných vecí. Ošetrovanie trávnych porastov chemickými prostriedkami. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných ...

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovou službou - prenájom hnuteľných vecí. Výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním - pozemné stavby, inžinierske stavby Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním - pozemné stavby, inžinierske stavby Kúpa tovaru na ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho ...

Reklamná činnosť Výroba vencov a kytíc Sprostredkovanie dopravy Autooprávarenská činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Predaj pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1 Obchodná činnosť, maloobchod, veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Prípravné práce k realizácii stavby Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Aranžérske práce Čistiace a upratovacie služby Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

Kovovýroba Zámočníctvo Odevná výroba Sklenárske práce Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Administratívne práce Maliarske a natieračské práce Výkon činnosti stavbyvedúceho Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Poradenská ...

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie práce Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Preklady a tlmočenie z/do slovenského, francúzskeho a nemeckého jazyka Kúpa tovaru na ...

Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť) Sprostredkovateľská činnosť v ...

Výroba nástrojov Výroba hnacích prvkov Výroba textilná a odevná Výroba ventilov a armatúr Prenájom hnuteľných vecí Výroba obrábacích strojov Výroba strojov a prístrojov Sprostredkovanie obchodu a služieb Frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov Výroba a opravy poľnohospodárskych strojov Výroba kovových konštrukcií a ich častí Obchodná ...

Pohostinská činnosť Poľnohospodárske služby v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Uskutočňovanie krajinnoarchitektonických sadovníckych diel Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Montáž žalúzií Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a propagačné činnosti Kancelárske a sekretárske služby Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poskytovanie služieb v záhradníctve Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Sprostredkovateľská činnosť v ...

Prípravné práce pre stavby Čistiace a upratovacie práce Práce so zemnými mechanizmami Maliarske a natieračské práce Výroba elektrických zariadení Búracie, zemné a demolačné práce Prevádzkovanie neverejných vodovodov Povrchové úpravy ciest a komunikácií Prevádzkovanie neverejnej čističky odpadových vôd Montáž plastových okien v rozsahu ...

Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii stavieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Kúpa tovaru ...

Úprava terénov Výkopové práce Odťahovacia služba Zámočnícke práce Sprostredkovanie obchodu Prípravné práce pre stavbu Maliarske a natieračské práce Demolačné práce bez použitia trhavín Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami Sprostredkovateľská činnosť ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Výroba píliarska a impregnácia dreva Ochranné nástreky izolačných materiálov Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Termodiagnostika objektov - ...

Zasielateľstvo; Činnosť stavbyvedúceho; Oprava motorových vozidiel; Činnosť stavebného dozoru; Čistenie kanalizačných systémov; Výroba jednoduchých výrobkov z kovu; Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu; Čistenie, letná a zimná údržba komunikácií; Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení; Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Opravy pracovných strojov Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a ...

Poskytovanie služieb v záhradníctve Prevádzkovanie športových zariadení Prevádzkovanie informačných systémov Maliarske, natieračské, sklenárske práce Montáž vyhradených elektrických zariadení Trasovanie a lokalizácia inžinierskych sietí Ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo Organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí Poradenská ...