Péče o zahradu je někdy velkou přítěží. Pravidelný úklid, výsadba stromků a rostlin, realizace terénních úprav, hloubení jezírek, pokládka kobercových trávníků. Všechny tyto a mnohé další krajinářské, parkové a zahradní úpravy dokáží oživit každý pozemek.

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, ...

Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Čistiace a upratovacie služby

Čistiace a upratovacie služby Ošetrovanie porastov proti škodcom Údržba, montáž a prevádzkovanie závlahových systémov a melioračných zariadení Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Vykonávanie parkových, sadových a záhradných úprav s výnimkou krajinno-architektonických sadovníckych ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Diskotekárska činnosť Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely ...

Výsadba okrasných záhrad a údržba zelene Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

Kuriérske služby Sťahovacie služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie odťahovej služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Reklamné činnosti Prenájom nehnuteľností Podnikatelské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Montáž elektrických zariadení Prevádzkovanie cestovnej agentúry Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Montáž potrubia z plastov pre stavebníctvo Prevádzkovanie hracích zábavných automatov Revízia ...

Opravy pracovných strojov Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a ...

Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Administratívne služby Kuriérske služby Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt Reklamné a marketingové ...

Nákup a predaj ovocných a okrasných rastlín Realizácia sadových úprav, údržba zelene a ozdravovanie stromov Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradkárstve Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov Nákladná ...

Výroba keramiky Výroba plastových výrobkov Reklamná a propagačná činnosť Realizácia sadovníckych a parkových úprav, údržba zelene Výroba drevených konštrukcií na detské ihriská v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovaru, v obchode, v službách Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Finančný leasing Sťahovacie služby Faktoring a forfaiting Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne ...

Faktoring a forfaiting Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t ...

Počítačové služby Administratívne služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v ...

Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ...

Chov vybraných druhov zvierat Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, alebo iným prevádzkovateľom živností ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Manikúra Pedikúra Nechtový dizajn Návrh interiérov Upratovacie práce Podnikateľské poradenstvo Poradenská činnosť v oblasti obchodu Komisionálny predaj motorových vozidiel Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Komisionálny predaj čiernej a bielej techniky Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Zakladanie, údržba záhrad, parkov ...

Spracovanie údajov Faktoring a forfaiting Administratívne práce Vydavateľská činnosť Vedenie účtovnej evidencie Prieskum trhu a verejnej mienky Finančný a operatívny leasing Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Poskytovanie úverov z ...

Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou ...

Pohostinská činnosť; Poskytovanie služieb mechanizmami; Organizovanie športových podujatí Prevádzkovanie športových zariadení Organizačné zabezpečenie kurzov a školení Organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí; Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a ...

Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Uskutočňovanie ...