Péče o zahradu je někdy velkou přítěží. Pravidelný úklid, výsadba stromků a rostlin, realizace terénních úprav, hloubení jezírek, pokládka kobercových trávníků. Všechny tyto a mnohé další krajinářské, parkové a zahradní úpravy dokáží oživit každý pozemek.

Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Organizovanie športových, kultúrnych a iných ...

Podlahárstvo Upratovacie práce Montáž okien a dverí Demolácia a zemné práce Maliarstvo - natieračstvo Prenájom strojov a zariadení Maloobchod s použitým tovarom Sprostredkovateľská činnosť Prenájom hliníkového lešenia Úprava verejného priestranstva Sprostredkovanie v oblasti dopravy Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba žalúzií a ...

Izolatérstvo Sťahovacie služby Diskotekárska činnosť Prenájom hnuteľných vecí Chov vybraných druhov zvierat Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie erotického salónu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie čistiarne a práčovne Prevádzkovanie športových zariadení Prípravné práce k realizácii ...

Skladovanie Sťahovacie služby Záhradkárske práce Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie autoumyvárne Čistiace a upratovacie práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Demolácie, búracie, zemné a prípravné práce pre ...

Kopírovacie služby Faktoring, forfaiting Organizovanie výstav Vedenie účtovníctva Terénne a sadové úpravy Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Výsadba, údržba a servis zelene Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Prenájom nehnuteľností Prenájom motorových vozidiel Prenájom priemyselného tovaru Sprostredkovateľská činnosť Prenájom nebytových priestorov Správa a údržba trhového miesta Osadenie a údržba dopravného značenia Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom Výsadba a údržba verejnej zelene a parkových úprav Poskytovanie služieb ...

Oprava obuvi; Zberňa šatstva; Sklenárske práce; Kľúčová služba; Maliarstvo - natieračstvo; Poskytovanie služieb mechanizmami; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb; Podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom; Zabezpečovanie prác a dodávok prostredníctvom ...

Zemné práce Kladenie dlažby Upratovacie práce Zváračské práce Natieračské práce Vodoinštalatérstvo Správa trhových miest Úprava parkov a zelene Montáž detských ihrísk Prevádzkovanie kúpaliska Prevádzkovanie parkoviska Montovanie spomaľovacích prahov Montáž celokovových čakární Montáž lavičiek a odpadových košov Prevádzkovanie ...

Dlaždičské práce Poskytovanie služieb mechanizmami; Úprava a rekonštrukcia verejnej zelene Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti; Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými motorovými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5ton Osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie práce Služby so stavebnými mechanizmami Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výkopové, zemné a demolačné práce Poskytovanie úverov nebankovým spôsobom Skladovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Zvislé a vodorovné značenie ciest, opravy a ...

Pohostinská činnosť Poľnohospodárske služby v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu ...

Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Pestovanie, spracovanie a obchodovanie s chránenými rastlinami Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť) Sprostredkovateľská činnosť v ...

Zasielateľstvo; Činnosť stavbyvedúceho; Oprava motorových vozidiel; Činnosť stavebného dozoru; Čistenie kanalizačných systémov; Výroba jednoduchých výrobkov z kovu; Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu; Čistenie, letná a zimná údržba komunikácií; Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení; Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Záhradnícke služby Fotografické a video služby Čistiace a upratovacie práce Automatizované spracovanie dát Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva Ekonomické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Rozpočtové práce v stavebníctve, kalkulácia ...

Čistiace a upratovacie služby Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Pohostinská činnosť; Opravy motorových vozidiel; Organizovanie výcviku koní; Upratovacie a čistiace práce; Opravy poľnohospodárskych strojov; Vyučovanie základov jazdy na koni; Vyučovanie rekreačnej jazdy na koni; Prenájom strojov, zariadení a prístrojov; Prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné ...

Čistiace a upratovacie služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Mechanická montáž kovových konštrukcií a výrobkov z kovu Poskytovanie služieb súvisiacich so ...

Zámočníctvo Aranžovanie kvetov Prenájom mechanizmov Skladovacia činnosť Prenájom motorových vozidiel Práce vysokozdvižného vozíka Úprava, údržba a ošetrovanie zelene Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom strojov, prístrojov a zariadení, dopravných a iných strojov Poradenská činnosť v obchode, priemysle a službách ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb Kúpa tovaru na ...

Zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov Prieskum trhu a verejnej mienky Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Opracovanie kovu jednoduchým ...

Administratívne práce Diskotekárska činnosť Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských ...

Špeditérstvo Zasielateľstvo Sprostredkovateľská činnosť Výsadba a údržba verejnej zelene a parkových plôch Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Tvorba a údržba zelene Balenie potravinárskych výrobkov Poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva Skladovanie poľnohospodárskych produktov Spracovanie a balenie poľnohospodárskych produktov Výroba zemiakovej múky, krupice, vločiek, granúl Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, Služby v oblasti ...